06.07.2018

Fødeafdelingen i Herning vil fra efteråret samarbejde med Folkekirkens Familiestøtte for at give gravide mulighed for at deltage i samtalegrupper

Omvæltningerne og bekymringerne står ofte i kø, når man er gravid, især hvis det er første gang: Hvordan bliver vi som familie? Kan jeg klare rollen som mor og hvordan takler jeg ansvaret for et lille barn?

Men rigtig mange gravide har ikke nogen at vende tankerne med, derfor er der brug for et sted, hvor der er plads og tid til at snakke. Det er udgangspunktet for et nyt samarbejde, som fødeafdelingen på Hospitalsenheden Vest og Folkekirkens Familiestøtte i Herning indleder til efteråret.

- Jeg oplever, at mange gravide er bekymrede for om graviditeten går godt og om barnet har det godt. Men rigtig mange oplever berøringsangst i omgangskredsen, så det er ikke noget, man tager op over middagsbordet. Derfor står de gravide ofte alene med tankerne og bekymringerne, siger Lene Frølund Rasmussen, der er tovholder på det nye projekt, der tilbyder gruppesamtaler for gravide.

Lene er tidligere jordemoder på Hospitalsenheden Vest og har i gennem sine 18 år som jordemoder haft kontakt til omkring 1000 familier.  Det er hendes erfaringer herfra, hun nu vil bruge i sit nye arbejde på Center for Folkekirkens Familiestøtte.

- Som jordemoder har vi ofte ikke så meget tid med en enkelte gravide. Så kan vi nemt blive meget sundhedsfaglige og objektive, hvis en kvinde er bekymret uden synlig grund.  Derfor mener jeg, der er brug for disse samtalegrupper , for her er der tid og rum til at vedkende sig følelserne, og det er en helende proces, siger Lene.

Fødeafdeling byder et samarbejde velkommen

På fødeafdelingen i Herning blev chefjordemoder Ann Fogsgaard meget glad for tilbuddet om et samarbejde.  Selvom fødeafdelingens rolle primært vil være at formidle den første kontakt igennem flyers og plakater, kan det også nemt tænkes, at de vil prikke lidt ekstra til de gravide, hvor der er et ekstra stort behov for samtale.

- Jeg ser ofte kvinder, der har brug for at få drøftet de svære ting og for at have nogen, der vil lytte. Det er et behov, der ikke bliver dækket i familien. Det er ikke en konkurrent til os jordemødre, men et supplement til det vi gør, siger Ann Fogsgaard, der er chefjordemoder på fødeafdelingen i Herning. Hun fortsætter:

 - Det er godt, at der bliver tænkt ud af boksen. Tiden kalder på, at vi i sundhedsvæsenet indgår nye partnerskaber med forskellige frivillige instanser. Det øger de tilbud, som man kan gøre brug som gravid, og den enkelte familie vælger, hvad præcis de har brug for.

Et tilbud til alle

Center for Folkekirkens Familiestøtte arbejder for at styrke relationerne i familien og bakke forældre op i at være gode rollemodeller for deres børn. De henviser til undersøgelser fra Politiken Research og Statens Institut for folkesundhed, der viser, at 0. klassebørn aldrig har været dårligere til sociale færdigheder, og ensomheden aldrig har været større hos de 13-15 årige, end den er nu.

I lyset af disse tal, er Lene Frølund Rasmussen ikke i tvivl, om at der er et behov for at støtte familierne.

- Det giver god mening at satse på den tidlige familiedannelse. Det er her tilknytningen til barnet virkelig dannes. Det er tænkt forebyggende, så vi kan tage problemerne i opløbet, siger hun.

Lene er nu i fuld gang med at starte samtalegrupper op, som giver gravide plads og mulighed for at tale med hinanden både om de gode og de svære ting ved at være gravid.

 - Vores arena er at give gravide et sted, hvor de kan vende almindlige problemstillinger. Vi giver nogen at vandre med for en stund, forklarer hun

I kirkeligt regi – men ikke religiøst

Selvom det er Folkekirken, der tilbyder gravidsamtalerne, er der ikke noget religiøst over samtalerne, fortæller Lene.

- Vi er ikke ude at prædike for nogen. Vi har bare et ønske om at være der for nogen, der har brug for os, siger Lene og fortsætter:

- Det er tænkt som et reflektionsrum, hvor det er tilladt at snakke om både glæder og forventninger – og at være bekymret og tage fat på smerten.

For chefjordemoder Ann Fogsgaard er det, at samtalerne foregår i kirkeligt regi, ikke et problem. For hende er det vigtigheden i at få snakket om det, der fylder, der er i fokus, og så ser hun det som et stort plus at tovholderen på projektet i Herning er tidligere jordmoder.

- God tid, ører der lytter og samvær med andre gravide kan være et fantastisk supplement til tilbuddene i sundhedsvæsenet, siger Ann Fogsgaard

Faktaboks:

Samtaleforløbet for gravide starter i oktober og strækker sig over 6 gange. Tilbuddet er for gravide, som ønsker et rum til at reflektere sammen med andre over graviditeten og det at starte en familie.

Yderligere oplysninger: