02.07.2018


Foto: Colorbox

Børn og unge med psykiske sygdomme er blevet tilgodeset i den årlige tildeling af satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen.

Sammen med 14 kommuner i Region Midtjylland har psykiatrien fået tilsagn om 49 mio. kroner til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien.

Målet med projektet er at styrke den tidlige indsats for børn og unge med psykiske lidelser, der vil have gavn af at blive udredt og behandlet tæt på deres nærmiljø og uden for psykiatrien.

Projektet består af tre delelementer, hvor indsatsen er koncentreret om børn og unge med skolevægring, børn og unge med angst og depression samt henvisningsveje mellem almen praksis, kommuner og Børne- og ungdomspsykiatrisk Center.


Projektet går i gang 1. september.


Fakta

Disse kommuner deltager i projektet:
• Aarhus Kommune
• Favrskov Kommune
• Ikast-Brande kommune
• Herning kommune
• Lemvig Kommune
• Norddjurs kommune
• Odder kommune
• Ringkøbing-Skjern Kommune
• Samsø Kommune
• Silkeborg Kommune
• Skive Kommune
• Struer Kommune
• Syddjurs kommune
• Viborg Kommune

 

Flere oplysninger
Gert Pilgaard Christensen, direktør, Psykiatri og Social: 4036 0141