08.06.2018 

Professor og diabetesforsker Annelli Sandbæk bliver ny enhedschef ved Steno Diabetes Center Aarhus. Hun skal sikre sømløse forløb for diabetespatienter, der ofte døjer med tre eller flere andre diagnoser.

Hver tredje diabetespatient lever et liv med tre eller flere andre diagnoser. De bliver derfor nemt kastebold mellem forskellige sundhedsindsatser på hospitaler, i almen praksis og i kommuner. Og usikre på, om de får den bedst mulige behandling.

Nærhed og sammenhæng

- Det er en klar politisk dagsorden i disse dage, at vi skal styrke det nære sundhedsvæsen. Men vi skal passe på, at det ikke betyder en frakobling fra det øvrige sundhedsvæsen.

Sådan siger Annelli Sandbæk, der fra den 1. august 2018 skal stå i spidsen for Steno Diabetes Center Aarhus' (SDCA) særlige udviklingsenhed, der skal forske i og udvikle nye metoder til at sikre sømløse og trygge patientforløb for diabetespatienter i Region Midtjylland.

Til gavn for andre kronikere 

- Sammenhængende patientforløb er et særkende for SDCA. Vi har altså et ansvar for nationalt at være ledende på dette område og generere, teste og evaluere nye ideer, viden og metoder, som ikke kun kommer diabetespatienter men også andre kronisk syge patienter med eksempelvis KOL og hjerte-karsygdomme i hele landet til gode.

Det siger centerdirektør ved det nyetablerede diabetescenter på Aarhus Universitetshospital professor Troels Krarup Hansen. Han glæder sig til at byde den nye enhedschef velkommen, som, med Troels' ord "smitter med sin faglige nysgerrighed og passion for at se nye veje".

- At en så faglig anerkendt forsker og kapacitet som Annelli vil sætte sig for bordenden for denne indsats, er vi meget tilfredse med.

Kæmpe gevinst 

- Sammenhæng i patientforløb kræver alliancer og frugtbare samarbejder med mange forskellige faggrupper på tværs af systemer og sektorer. Her kommer Annelli med mange års erfaring inden for diabetesområdet i den primære sektor og et omfattende netværk blandt både forskere og praktikere i kroniske sygdomme. Hun er en kæmpe gevinst for SDCA, siger Troels Krarup Hansen.

Annelli Sandbæk er meget spændt på de nye udfordringer og vil gå til arbejdet med en åbenhed omkring mål, tæt dialog med både patienter og samarbejdspartnere og troen på, at gode tiltag kan gennemføres, når folk arbejder sammen.

- Jeg kender udfordringerne og forskellene mellem de forskellige aktører i universitetsverdenen, i regionen, i kommuner og i almen praksis. Og det er den pallette, vi skal have til at spille sammen, hvis vi skal lykkes med at se nye veje, afslutter den kommende enhedschef.