13.06.2018 

I dag blev 130 tons giftig jord flyttet fra depotet på Høfde 42 på Harboøre Tange. Den pesticid- og kviksølvforurenede jord er nu sikkert i hænderne på to firmaer, der skal afprøve nye rensemetoder i større skala. Politikerne håber på succes med de bæredygtige metoder – og på penge fra staten til at få fjernet giften fra Høfde 42.

Det var første gang i 37 år, da der i dag blev fjernet giftig jord fra Høfde 42. Region Midtjylland har nu overdraget 130 tons af den i alt ca. 49.000 tons meget giftig jord fra høfden til miljøvirksomhederne Krüger A/S og Fortum Waste Solutions A/S.

Der blev taget prøver fra alle de containere, der blev fyldt med giftig jord og overleveret til forsøg. Foto: Rune Borre-Jensen, Region Midtjylland

Der blev taget prøver fra alle de containere, der blev fyldt med giftig jord og overleveret til forsøg. Foto: Rune Borre-Jensen, Region Midtjylland 

Frem mod årsskiftet skal de afprøve to rensemetoder i større pilotforsøg. Metoderne kan være løsningen på at fjerne netop pesticid og kviksølv, som findes i jorden fra Høfde 42. I det ene projekt (Krüger) skal rensning ske ved opvarmning, mens det andet forsøg (Fortum Waste Solutions) skal rense med væske under tryk.

Forsøg kan blive win-win

I dag var blandt andre Region Midtjyllands regionsrådsformand Anders Kühnau (S) og formand for Udvalget for Regional Udvikling Jørgen Nørby (V) på høfden for at se opgravningen til projekterne. De ser to vigtige pointer i at få renseforsøgene i gang.

- For det første kan det være en mulighed for endelig at få ryddet helt op herude og på en bæredygtig måde. For det andet kan der være et stort erhvervspotentiale og i sidste ende arbejdspladser i de nye metoder, siger Jørgen Nørby (V). 

Sikkerhedsudstyr var påkrævet for de folk, der tæt på skulle håndtere den kraftigt forurenede jord fra depotet på Høfde 42. Foto: Rune Borre-Jensen, Region Midtjylland Sikkerhedsudstyr var påkrævet for de folk, der tæt på skulle håndtere den kraftigt forurenede jord fra depotet på Høfde 42. Foto: Rune Borre-Jensen, Region Midtjylland 

Rensning kræver penge fra staten

Men selv om man ender med at have nye og måske billigere renseløsninger, kommer de ikke af sig selv – og slet ikke ud af et årligt budget på 38 mio. kroner til al Region Midtjyllands arbejde med jordforurening og sikring af rent drikkevand.

- Det vil koste et sted mellem 250 og 600 mio. kroner at få høfden ryddet op ved at køre det til afbrænding. Nye metoder kan forhåbentlig gøre det billigere, men vi er afhængige af, at staten går ind og tager hovedparten af finansieringen. Staten har jo sådan set også været med til at forurene her på høfden tilbage i tiden, fastslår regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Både Krüger A/S og Fortum Waste Solutions A/S forventer at have konklusioner på deres pilotforsøg omkring årsskiftet.