18.06.2018

Børn med spastisk lammelse er mere udsat for knoglebrud end andre børn, og det går ud over deres livskvalitet. Forskere fra Regionshospitalet Randers undersøger nu, om medicin mod knogleskørhed kan give børnene stærkere knogler.

Hvert år fødes ca. 150 børn med spastisk lammelse i Danmark og dertil kommer, at 20 børn årligt får diagnosen på grund af en hjerneskade i barndommen. Over 90% af børn med svær spastisk lammelse har dårlige knogler, og det medfører ofte knoglebrud ved helt almindelige dagligdagsaktiviteter som at tage tøj på, gå i bad eller træning.

Medicin som forebyggelse mod knoglebrud

Jakob Bie Granild-Jensen, læge og ph.d.-studerende ved Regionshospitalet Randers, har sammen med et forskerteam sat sig for at undersøge, om medicinen zoledronat, der typisk bruges mod knogleskørhed, kan styrke børnenes knoglekvalitet, så de undgår knoglebrud. Èt knoglebrud følges nemlig ofte af flere knoglebrud hos børn med spastisk lammelse, og det medfører store smerter.

- Vi har en tese om, at zoledronat virker forebyggende mod knoglebrud, fordi medicinen har god effekt på voksne med spastisk lammelse. Vi undersøger derfor 80 børn i et klinisk lodtrækningsstudie, hvor den ene halvdel af børnene får behandling med zoledronat, og den anden halvdel får behandling med placebo-medicin, der ikke påvirker kroppen. Efter et år vil vi vurdere, om behandlingen med zoledronat har haft effekt på børnenes knogler, siger Jakob Bie Granild-Jensen.

Knoglekvaliteten undersøges

Inden behandlingen sættes i gang, undersøger Jakob Bie Granild-Jensen og forskerteamet børnenes knoglekvalitet. Det sker i Klinik for Knogleskørhed på Aarhus Universitetshospital, hvor børnene også får checket D-vitamin, kalk, stofskifte, nyrefunktion, vækst og knogle-omsætning. Efter den første grundlæggende undersøgelse, får børnene medicin to gange med et halvt års mellemrum, og efter et år undersøges børnenes knoglekvalitet igen på Aarhus Universitetshospital.

- Det er mit håb, at vi efter et år vil kunne se en forbedring i knoglestyrken hos de børn, der har fået zoledronat. I så fald kan det betyde, at vi har et middel, der forebygger mod knoglebrud hos børn med spastisk lammelse i fremtiden. Det vil få stor betydning for børnene og deres familier, siger Jakob Bie Granild-Jensen.

Forskningsprojektet inkluderer nu 10 børn i alderen 5-10 år. Jakob Bie Granild-Jensen og forskerteamet er i gang med at finde yderligere 70 deltagere til undersøgelsen. Undersøgelsen udføres i samarbejde med Børneortopædkirurgisk Forskningsenhed på Aarhus Universitetshospital og børneafdelingerne på Regionshospitalet Randers, Aarhus Universitetshospital, Hospitalsenhed Midt, Hospitalsenhed Vest og Aalborg Universitetshospital.

Flere oplysinnger

  • Jakob Bie Granild-Jensen, læge og ph.d.-studerende, tlf.: 2972 2199
  • Cecilia Honores Møller, kommunikationschef, tlf.: 4079 2609
  • Læs mere om forskningsprojektet: www.zol-mod-brud.randers.rm.dk