19.06.2018

Medicin- og kemikalierester i spildevand i private hjem og på hospitaler er et stigende problem. Men, også et problem, der nu ser ud til at være en bæredygtig og miljømæssig løsning på. Danske forskere har nemlig fundet en metode, der får naturlige bakterier til at spise problematiske medicinrester i vores spildevand.

I et pilotprojekt med deltagelse af bl.a. DNV-Gødstrup, tester Herning Vand dette efterår den spændende nye metode.

"At rense spildevand er for alle hospitaler en bunden opgave, fortæller teknisk koordinator Jørgen Baadsgaard DNV-Gødstrups projektsekretariat. Så da vi skulle tage stilling til, hvordan vi skulle løse opgaven i det kommende regionshospital i Gødstrup, havde vi to muligheder.

Vi kunne enten vælge at gøre som på Herlev Hospital og selv at lave et anlæg, eller gå i samarbejde med de kommunale renseanlæg, der sidder inde med ekspertisen og har fod på den teknologiske udvikling.

"Vi valgte samarbejdet med Herning Vand med flere - også fordi det økonomisk er en billigere løsning for hospitalet," siger DNV´s projektchef Michael Hyllegaard.

Herning Vand har sammen med en række samarbejdspartnere – heriblandt DNV-Gødstrup – fundet en biologisk metode til at rense spildevandet for genstridige medicinrester. Gruppen af samarbejdspartnere, der tilsammen danner et konsortium, blev i 2017 tildelt 3,6 mio. kr. til projektet fra Miljøstyrelsens Fond.

Konsortiet har nu ansøgt Region Midtjylland om 1.mio. kr. til medfinansiering af et pilotprojekt, der løber hen over efteråret.  Ansøgningen blev handlet på Hospitalsudvalgets møde i sidste uge, og i dag behandles ansøgningen af regionens Forretningsudvalg.

Indtil nu er metoden kun testet i mindre skala, men det bliver anderledes til efteråret, når projektet afprøves i større skala på testanlægget hos Herning Vand.

"Det er et godt eksempel på et innovativt projekt, som vi deltager aktivt i, siger projektchef Michael Hyllegaard. Et projekt som også er med til at fremme forskningen på området og som hele regionen kan få glæde af."

Ca. 96 pct. af medicinresterne i vores spildevand kommer fra private hjem – og de sidste 4 pct. fra hospitalerne.

Fakta: Konsortiet:

Projektet er et samarbejde mellem Herning Vand, Teknologisk Institut, DTU, Krüger, Aarhus Universitetshospital, Hillerød Forsyning og DNV-Gødstrup

Projektet:

Projektet består af to dele: Test og videreudvikling af den biologiske rensemetode til fjernelse af medicinrester i spildevand. Og kortlægning af omfanget af problematiske lægemidler i almindeligt spildevand, der kan danne grundlag for ny EU-lovgivning på området og fælles retningslinjer på tværs af EU-landene.

Yderligere oplysninger:

  • Projektchef Michael Hyllegaard på tlf. 24470234
  • Teknisk koordinator Jørgen Baadsgaard på tlf. 23356490