06.06.2018

Den afsluttende og komplekse færdiggørelse af hospitalsbyggeriet i Gødstrup giver problemer, og økonomien er under pres. Derfor opruster byggeorganisationen nu med erfarne eksperter fra byggeriet af universitetshospitalet i Aarhus.

Forsinkelser i arbejdet på byggepladsen, en uafklaret hovedtidsplan for byggeriets sidste etaper, og udfordringer på anlægsbudgettet har i 1. kvartal hævet risikoniveauet for kvalitetsfondsprojektet DNV-Gødstrup. Det vurderer byggeriets uvildige rådgiver, det såkaldte 3. øje, i sin seneste kvartalsrapport til regionsrådet.

Fasen kalder på ny styring

Hospitalsdirektør Poul Michaelsen er enig i rapportens vurderinger og styrker i samråd med direktionen i Region Midtjylland nu styringen af byggepladsen.

- Siden byggeriets start i 2010 har vi kørt med en smal og effektiv model for vores styring af byggepladsen. Nu kræver situationen, at vi sadler om. Hver en sten skal vendes, for at vi kan komme i mål inden for den økonomiske ramme. Derfor har jeg i samråd med direktionen besluttet at udnytte de kompetencer og erfaringer, der nu er ledige efter færdiggørelsen af Det Nye Universitetshospital i Aarhus, siger Poul Michaelsen.

Tættere opfølgning

Medarbejdere fra DNU-byggeriet i Aarhus skal styrke DNV-projektets juridiske og kontraktuelle kompetencer og øge kontrollen med styring på byggepladsen, så der sker en tættere opfølgning på aftaler med rådgivere og entreprenører.

Dertil kommer, at projektsekretariat og byggeledelse efter sommerferien permanent flytter ind på byggepladsen i Gødstrup.

Store udfordringer

Formanden for projektstyregruppen for DNV-Gødstrup, koncerndirektør i Region Midtjylland, Ole Thomsen, er enig i behovet for at styrke byggeorganisationen.

- Færdiggørelsen af Gødstrup er en meget vanskelig opgave. Byggeriet er i en fase, hvor der er behov for at trække på alle de relevante kompetencer, vi som region råder over, når nu muligheden er der, siger Ole Thomsen.

Bud på balance 

Rapporten fra Det 3. øje er på Hospitalsudvalgets dagsorden den 11. juni og bliver forelagt regionsrådet den 27. juni.

Efter sommerferien får regionsrådet forelagt en revideret hovedtidsplan og et bud på, hvordan økonomien bringes i balance.

Flere oplysninger