28.06.2018

Gode Vestjyske erfaringer med samarbejde om rygestop-tilbud skal nu udbredes til alle kommuner. Det anbefaler regionens sundhedskoordinationsudvalg.

Ryger du, kan du vente dig ihærdig og koordineret hjælp til at stoppe. Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politikere fra Region Midtjylland og kommunerne i regionen, anbefaler at alle rygere i regionen skal have en koordineret rygestopindsats på baggrund af erfaringer fra Vestjylland.

Hver gang en borger tropper op til behandling på et hospital, vil han eller hun skulle svare på spørgsmålene: "Ryger du?" og "Vil du have hjælp til at stoppe?"

Hurtig og koordineret hjælp til alle 

Rygere, der gerne vil hjælpes med at kvitte smøgerne, henvises videre til kommunernes rygestoptilbud. Hospitalet sender direkte besked om ønsket til den kommune, borgeren bor i. Hvis borgeren tillader, at det sker. Det næste der sker er, at kommunen ringer borgeren op, så hjælpen kan sættes i gang. Det skal ske inden der er gået en uge. Desuden anbefaler udvalget, at alle kommuner skal tilbyde rygestophjælp.

- 70 % af rygerne ønsker at stoppe med at ryge. Hospitalerne og kommunerne i Vestjylland har gode erfaringer med at hjælpe rygerne med at stoppe. Vi udbreder deres gode erfaringer til hele regionen, siger medlem af udvalget, regionsrådsmedlem Annette Roed (S).

- Eksemplet fra Vestjylland viser, at når vi arbejder sammen om forebyggelse, kan vi lykkes – både med at forebygge sygdom og med at skabe en sammenhængende sundhedsindsats på tværs af region og kommuner. Vi arbejder sammen om, at der skal komme mange flere af disse gode eksempler i fremtiden, siger næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget, Ib Lauritsen (V).

Rygernes ønske om at stoppe fremgår af Region Midtjyllands Sundhedsprofil 2017 ("Hvordan har du det?"-undersøgelsen). På langt sigt er regionens mål at færre borgere ryger. Derfor bakker regionen også op om Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens fælles kampagne "Røgfri Fremtid".

Sundhedskoordinationsudvalget påpeger, at der er behov for strukturelle tiltag som at hæve prisen på tobak, der kan bidrage til at flere stopper med at ryge. Ønsket vil udvalget tage op med Sundhedskoordinationsudvalgene i de øvrige regioner.

Rygning er en af indsatserne i den sundhedsaftale, region og kommuner har i fælles høring.

Fakta

  • Sammen har kommuner og hospitaler i Vestjylland hævet deltagerantallet på kommunale rygestopkurser fra 144 i 2014 til 1.156 i 2016.
  • 44 % af deltagerne var stadig røgfrie 6 måneder efter rygestoppet.
  • Det skete gennem "Forstærket indsats overfor storrygere i Vestklyngen". Her samarbejdede hospitalerne i Hospitalsenheden Vest med kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer, praktiserende læger og praksiskonsulenter om initiativet.
  • Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet at udbrede samme tilbud til resten af regionen.

Flere oplysninger

  • Sundhedskoordinationsudvalgs- og regionsrådsmedlem Annette Roed (S). Tlf 5384 9440
  • Sundhedskoordinationsudvalgsmedlem og Borgmester i Ikast-Brande Kommune Ib Lauritsen (V). Tlf 4030 2234