07.05.2018

Ultralydsklinikken for Gravide på Aarhus Universitetshospital er regionens højt specialiserede center for ultralydsskanning af gravide og for uddannelse af føtalmedicinere og sonografer

Afdelingerne for Kvindesygdomme og Fødsler i Region Midtjylland er gået sammen om at skabe bedre og mere ensartede tilbud til de gravide, når en ultralydsskanning viser tegn på unormale forhold ved fostret, eller når sygdom hos den gravide påvirker det ufødte barn. Det sker gennem mere uddannelse, videokonferencer og supervision fra specialister på Aarhus Universitetshospital.

Region Midtjylland har støttet initiativet med en bevilling på 1,1 mio. kr. i 2018 til øget uddannelse og til at håndtere et stigende antal skanninger, og hospitalerne er blevet enige om en fordeling af hospitalernes egne udgifter på andre 1,1 mio. kr. til den fælles indsats.

- Det glæder mig, at vi ved at styrke den højt specialiserede funktion på Aarhus Universitetshospital løfter undersøgelser og behandlinger af ufødte børn i hele regionen. Aarhus Universitetshospital skal være et meget stærkt og højt specialiseret hospital, siger Henrik Gottlieb Hansen (S), formand for Hospitalsudvalget i Region Midtjylland.

Stort pres på afdelingerne

Initiativet blev taget, fordi læger, sygeplejersker og jordemødre, der arbejder med ultralydsscanninger i hele regionen (føtalmedicinere og sonografer) gennem de seneste år er blevet løbet over ende af et stigende antal gravide og flere graviditeter kompliceret af sygdom hos den gravide eller det ufødte barn.

Arbejdspresset gik ud over uddannelse og rekruttering af føtalmedicinere og sonografer, og flere gravide fra regionshospitalerne blev sendt til "second opinion" på Aarhus Universitetshospital, hvilket ofte betød ekstra undersøgelser og unødige bekymringer hos de gravide.

- Vi har store forhåbninger til, at initiativet vil betyde, at vi kan uddanne tilstrækkeligt med føtalmedicinere og sonografer til at dække behovet alle steder, og at vi på Aarhus Universitetshospital kan varetage den højt specialiserede funktion indenfor føtalmedicin for hele regionen, siger overlæge Puk Sandager.

Viden skal spredes til hele regionen

Nu er der blevet mulighed for, at hospitalerne på skift kan have en læge i uddannelse i føtalmedicin, og for at intensivere oplæringen af sygeplejersker og jordemødre til sonografer. Hver måned afholdes telemedicinsk videokonference mellem personale på alle regionens afdelinger, og Aarhus Universitetshospital har ansat en ekstra føtalmediciner, som kan give akut og direkte supervision ved at vurdere skanningsbilleder og give faglig rådgivning til hele regionen.

Føtalmedicinerne på Aarhus Universitetshospital vil desuden afholde kurser for hele regionens sonografer og læger, der beskæftiger sig med føtalmedicin. Det første er planlagt i august. Hermed sikres kompetenceudvikling af hele personalegruppen indenfor dette felt.

- Vi har fået det lille overskud, der skal til for at vende udviklingen og hjælpe hinanden. På videokonferencerne med regionshospitalerne kan vi diskutere særligt komplicerede sager. Fra Aarhus Universitetshospital kan vi både rådgive akut og tage ud og hjælpe med kompetenceudvikling af personale, der varetager ultralydsskanning af gravide, og vi kan lade både læger og sonografer under uddannelse komme her og se ting, der er mere sjældne, siger Puk Sandager.

Fakta

  • Føtalmedicin omfatter screening, diagnostik, kontrol og behandling af det ufødte barns sygdomme samt sygdomme hos den gravide som kan påvirke det ufødte barn. Dvs. ultralydsskanninger, fostervands- og moderkage-prøver, rådgivningssamtaler og behandling af både syge gravide og syge fostre.
  • En sonograf er en sygeplejerske eller jordemoder med specialuddannelse i føtalmedicinsk ultralydskanning.
  • En føtalmediciner er en speciallæge i gynækologi og obstetrik (kvindesygdomme og fødsler), som har gennemført en supplerende, typisk to-årig, uddannelse indenfor føtalmedicin. En ekspert i føtalmedicin har udført forskning og yderligere uddannelse indenfor området, hvoraf mindst et halvt år af uddannelsen er gennemført på en anden afdeling, og mindst tre måneder er foregået i udlandet.

Flere informationer

  • Formand for Hospitalsudvalget i Region Midtjylland Henrik Gottlieb Hansen (S), tlf. 2129 9726 e-mail: henrik.hansen@rr.rm.dk
  • Overlæge Puk Sandager, Aarhus Universitetshospital, e-mail: kirssand@rm.dk
  • Overlæge Olav Bjørn Petersen, lægefaglig afsnitsleder i Ultralydklinikken for Gravide, tlf. 3071 4857