22.05.2018

Behandlingen af akut syge patienter er allerede i fin form på Aarhus Universitetshospital. Alligevel venter der patienter og ansatte store forbedringer, når hospitalet tirsdag d. 29.maj kl. 10.00 tager imod de første akut syge patienter i den nybyggede akut-blok i Skejby.

- Det er en rigtig stor begivenhed, at vi åbner landets første og største akutafdeling, der helt fra bunden er skræddersyet til at give akut syge den bedste sammenhængende behandling, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Nybyggeriet har bl.a. skadestue, eget sengeafsnit for børn og voksne, lægevagt, traumecenter, CT-scanner og egen helikopterlandingsplads. På den måde samles de væsentlige faciliteter tæt på patienten. 

Målet er at samle akut syge patienter og eksperter i at behandle dem under samme tag, så personalet kan arbejde tæt sammen på tværs af fag og specialer.

- Det er en tiltagende udfordring for de ansatte at tilbyde optimal behandling, fordi rammerne er utidssvarende. Vi glæder os til at kunne samle flere eksperter om en patient og udvide samarbejdet til endnu flere specialer, når vi flytter i samme hus, siger sygeplejefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital, Inge Pia Christensen.

3000 medarbejdere får ny arbejdsplads

Inden skadestue og lægevagt er klar til at tage imod den første patient, skal næsten 3000 ansatte flytte arbejdsplads fra de gamle Aarhus-hospitaler i Tage Hansens Gade og Nørrebrogade.

Desuden skal adresser rettes og skilte på motorveje og gader ændres, så de peger mod den rigtige afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Skadestuens og lægevagtens flytning er en del af en større flytning på Aarhus Universitetshospital, hvor mange afdelinger, der behandler akut syge patienter, flytter til ny fælles adresse. De sidste afdelinger flytter i løbet af september 2018 og marts 2019.

Det har været nødvendigt at ombygge ventilationsanlæggene på de nye operationsstuer for at sikre luftens renhed og minimere risikoen for infektion efter operation. De operationsstuer, som nu tages i brug til større operationer, lever op til alle formelle krav til renhed og følges løbende for at sikre, at de også i brug lever op til hospitalets ekstra strenge krav til såkaldt ultrarene type 4-stuer.

Fakta

  • Skadestuen og lægevagten i Aarhus flytter 29. maj kl. 10.00

Den nye adresse er:

Aarhus Universitetshospital, Skejby

Palle Juul-Jensens Boulevard 161

Indgang J3

  • Ca. 3000 medarbejdere* flytter i løbet af få uger arbejdssted fra de gamle hospitaler i Nørrebrogade og Tage Hansens Gade til den nybyggede akut-blok i Skejby.

*Disse afdelinger flytter: Mave- og Tarmkirurgi, Ortopædkirurgi, Øre-, Næse- og Halskirurgi, Diabetes og Hormonsygdomme, Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, Akut 1, 2 og 3, Skadestuen, Traumestuer, Akutkoordination, Blodbank og Immunologi, Lever-, Mave- og Tarmsygdomme.

  • Alle patienter på afdelinger, der flytter til nybyggeriet, får enestue og plads til overnattende gæster. Afdelinger, det flytter ind i det oprindelige hospital, vil fortsat have flersengsstuer.
  • Aarhus Universitetshospital har siden 2009 bygget til og om for i alt 6,426 mia. kr. finansieret af Regeringens Kvalitetsfond. 

Kontakt

  • Regionsrådsformand Anders Kühnau, tlf. 23 60 27 68, kuhnau@rr.rm.dk,
  • Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, Aarhus Universitetshospital, tlf. 7845 0502 eller 3092 2404, inge.pia.christensen@rm.dk