30.05.2018

Ventetiden for patienter med kroniske smerter er for lang og skal ned. Med regionsrådets krav følger to millioner kroner fra partierne bag budgetforliget i 2018.

Ventetiden for patienter med kraftige kroniske smerter, der ikke skyldes kræftsygdomme, er lige nu på 78 uger på Smerteklinikken i Silkeborg og fem uger på Smerte- og hovedpineklinikken på Aarhus Universitetshospital.

Længe at vente

- Fem uger er længe og 78 uger er jo helt galt. Derfor har vi besluttet at bekæmpe ventetiden og permanent styrke Smerteklinikkerne med to millioner kroner om året, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Regionsrådet fordelte på sit møde i dag pengene, så Smerteklinikken i Silkeborg får 1,5 mio. kr. og Smerte- og hovedpineklinikken på Aarhus Universitetshospital får 0,5 mio. kr.

Over 200 nye patienter

To millioner kroner svarer til at yderligere 209 patienter kan få hjælp af de regionale tilbud på smerteområdet, der retter sig mod patienter med kroniske, ikke-kræftrelaterede smerter, som ikke kan behandles i hos praktiserende læger.

Ventelisten skal væk først

Med ca. 78 ugers ventetid har Smerteklinikken i Silkeborg så lang en venteliste, at det varer et stykke tid, før klinikken kan tage nye patienter.

Smerte- og hovedpineklinikken på Aarhus Universitetshospital har i sammenligning med Silkeborg en væsentlig kortere ventetid, så der vil patienterne hurtigere komme til at mærke effekten af de penge, der blev bevilget i dag.

878 patientforløb i 2017

Når pengene fra budgetforliget i 2018 først bliver fordelt nu, så er det fordi det har taget tid at afklare en række forhold med de hospitaler, der nu modtager pengene.

 

Fakta

• I 2017 havde smerteklinikkerne i alt 878 patienter i behandlingsforløb, fordelt med 578 i Silkeborg og 300 i Aarhus.

Se sagsfremstillingen fra regionsrådets møde
• Besøg hjemmesiden for:

Smerteklinikken i Silkeborg 

Smerteklinikken på Aarhus Universitetshospital 

Flere oplysninger

• Regionsrådsformand Anders Kühnau (S), tlf. 2360 2768

Kontaktoplysninger på regionsrådet medlemmer