17.05.2018

Regeringen ønsker at nedlægge det regionale forum, der sikrer direkte dialog mellem lokale vidensinstitutioner og virksomheder og udmønter EU-millioner til regional vækst. Danmark mister oplagt mulighed for at skabe vækst og job uden for hovedstaden, lyder advarslen. I Midtjylland er det fx. i høj grad lykkedes på fødevareområdet, hvor virksomheder fra hele landet – og hele verden – i dag søger mod Foulum ved Viborg og Skejby ved Aarhus.

De ni tekniske og naturvidenskabelige fakulteter på danske universiteter har sammen med flere både store og små virksomheder de seneste uger advaret regeringen mod at gennemføre planer om et nyt centraliseret erhvervsfremmesystem.

Onsdag blev advarslen gentaget, da Region Midtjyllands Udvalg for Regional Udvikling drøftede fremtiden for det midtjyske Vækstforum. Det skete i erhvervs- og udviklingsmiljøet Agro Food Park ved Skejby, der blandt andet er et resultat af den regionale indsats for erhvervsfremme.

Det er i Vækstforum, regionale og lokale virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige aktører i fællesskab udpeger de områder, som den regionale udvikling skal fokusere på, og dermed også hvor EU-millioner til vækstinitiativer skal investeres. Netop den model vil regeringen afskaffe til fordel for en centralt placeret erhvervsfremmebestyrelse, der skal træffe disse beslutninger for alle fem regioner. Ifølge Udvalget for Regional Udvikling i Region Midtjylland vil det få markant negativ betydning for virksomhederne og væksten i hele den midtjyske region.

- Først og fremmest ødelægger den nye model det yderst velfungerende partnerskab vi har i regionen mellem vores vidensinstitutioner og virksomheder, hvilket er helt afgørende for at sikre et innovativt erhvervsliv. Dernæst mister kommuner og region muligheden for politisk at prioritere vækst-indsatser på områder, hvor vi har lokale og regionale styrkepositioner. Samlet set kan det få katastrofale konsekvenser for arbejdet med at sikre et godt grundlag for vækst, siger formand for udvalget og tidligere Lemvig-borgmester Jørgen Nørby (V).

Vækst uden for storbyerne

Udvalget fremhæver en effektmåling af den landsdækkende regionale udmøntning af EU-midler. Den viser, at de virksomheder, som har deltaget i de regionale indsatser, målt over en treårig periode har skabt mere end 13.000 nye private fuldtidsjob og øget omsætningen med 22 mia. kroner sammenlignet med lignende virksomheder, som ikke har deltaget.

Dertil kommer, at indsatsen har stort fokus på også at løfte væksten uden for de største byer.

- Regionerne har i samarbejde med kommunerne vist evnen til rent faktisk at skabe balanceret vækst, fordi vi kender de styrker, udfordringer og muligheder, der kendetegner vores lokalområder. Regeringen decentraliserer jo i øjeblikket med udflytning af arbejdspladser til provinsen, men gennemføres dette forslag, vil det betyde yderligere centralisering, som vi stærkt advarer mod, siger næstformand for Udvalget for Regional Udvikling og tidligere borgmester i Aarhus Flemming Knudsen (S).

Regionalt fokus sikrede fødevare-succes

Regeringen forhandler i disse dage på Christiansborg om indretningen af fremtidens erhvervsfremmesystem. I Region Midtjyllands Udvalg for Regional Udvikling er der bred enighed om, at partnerskabet mellem region, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner fortsat bør spille en central rolle. Det skyldes ikke mindst særdeles gode erfaringer fra fødevareområdet.

Region Midtjylland har således gennem 10 år investeret i samarbejde på tværs af kommunerne i regionen, der har gjort Midtjylland til Danmarks førende fødevareregion – fysisk bl.a. udtrykt i Agro Businesspark i Foulom og Agro Food Park i Aarhus, hvor Universiteter, iværksættere og globale virksomheder – som for eksempel Arla – mødes og udvikles.

- Vi frygter en model, hvor det bliver op til en centralt placeret bestyrelse at finde frem til og opdyrke og udvikle fremtidens regionale styrkepositioner. Fødevareområdet er et godt eksempel, for det har krævet en massiv indsats gennem mange år både lokalt og regionalt at sikre en udvikling med vækst i både øst og vest, siger Jørgen Nørby.

Invitation til ministeren

Han understreger, at regionerne er i gang med en forenkling baseret på netop regionale styrkepositioner. Derfor mener han, ligesom det samlede udvalg, at de midtjyske erfaringer på fødevareområdet, sammen med lignende erfaringer med andre erhvervsmæssige styrkepositioner i de andre regioner, bør mane til besindighed og omtanke i de politiske forhandlinger.

På den baggrund besluttede udvalget på onsdagen møde at invitere Danmarks nye fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) til et besøg i Agro Food Park hurtigst muligt. 

Flere oplysninger

  • Formand for Regionsrådets Udvalg for Regional Udvikling, Jørgen Nørby (V), tlf. 2945 5261, jorgen.norby@rr.rm.dk
  • Næstformand for Regionsrådets Udvalg for Regional Udvikling, Flemming Knudsen,  tlf. 2021 8423, flemming.knudsen@rr.rm.dk