31.05.2018

Regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet at indgå kontrakt med DKI Logistics A/S om driften af nyt regionslager.

Regionslageret skal erstatte seks nuværende hospitalslagre og bliver samtidig lager for sociale tilbud, præhospitalet, praksissektoren og administrationen.

- Region Midtjylland er den første region, der konkurrenceudsætter opgaven med at etablere og drive regionslager og distribuere varer til regionens forskellige matrikler, og vi kan være rigtig godt tilfredse med resultatet. Aftalen med DKI Logistics A/S er et offentlig-privat partnerskab, hvor DKI Logistics A/S ud over at drive regionslageret også skal bidrage til udvikling, forbedring og fornyelse af vareforsyningen i Region Midtjylland. Ambitionen er helt i tråd med regeringens aktuelle rapport ”Konkurrenceudsættelse – den bedste service for pengene”, fremhæver regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

- Det er en omfattende og kompleks opgave, vi beder en privat logistikpartner om at løse for os. I et stærkt ansøgerfelt gav DKI Logistics A/S det bedste tilbud, både på økonomi og kvalitet. Vi ser frem til et stærkt partnerskab med både solid drift og udvikling af lagerløsningen, siger regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen.

Regionslageret kommer til at ligge ved Horsens. Regionslageret begynder at levere varer til det første hospital senest den 1. september 2019, og skal levere til hele regionen senest den 1. maj 2020.

Gevinst på 35. mio. kroner

Gevinsten ved et fælles regionslager er vurderet til omkring 35 mio. kr. årligt.

Stordriftsfordelene ved at drive fælles lager frem for flere mindre lagre er beregnet til 5 mio. kr. årligt, men hertil kommer at regionen fremover kan opnå bedre priser på indkøb af varer, fordi regionens mange vareleverandører går fra hyppige og små leverancer til mange leveringsadresser i regionen til færre og store leverancer til kun én adresse i regionen, nemlig regionslageret. Det sparer vareleverandørerne for transport og forbedrer deres planlægning. Vurderingen er derfor, at der vil kunne opnås ekstra rabatter til en værdi af 30 mio. kr. årligt for regionen.

Besparelsen på de 35 mio. kroner ved oprettelsen af et regionslager indgår som en del af de samlede besparelser på 300 mio. kr., som Region Midtjylland skal finde på indkøbsområdet i perioden fra 2016 til 2020.

Region Midtjylland har indledt en proces med henblik på evt. omplacering eller virksomhedsoverdragelse for de medarbejdere, den nye lagerstruktur berører.

Rapport:

Konkurrenceudsættelse – den bedste service for pengene”

Yderligere information:

• Regionsrådsformand Anders Kühnau, tlf. 2360 2768 – mail kuhnau@rm.dk
• Regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen, tlf. 2911 2169 – mail jacoma@rm.dk
• Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer/