29.05.2018

Et nyt læringsfællesskab blandt Region Midtjyllands fem akuthospitaler vil nu arbejde for sikrere og mere sammenhængende operationsforløb. Et unikt samarbejde i Danmark med et stort potentiale.

Øget patientsikkerhed, øget medarbejdertrivsel, mindre ventetid, bedre ressourceanvendelse og bedre intern kommunikation. Det er de overordnede formål for et nyt regionalt læringsfællesskab med navnet "Sikkert OP Flow". Det involverer Region Midtjyllands fem akuthospitaler, som nu sætter fokus på alle de ting, man kan lære af hinanden i bestræbelserne på at give patienterne det bedst mulige forløb.

Til at understøtte det lokale arbejde med at skabe blivende forbedringer vil hospitalerne fokusere på opbygningen af fælles dataunderstøttelse samt anvendelsen af fælles metoder på alle ledelsesniveauer.

Og det er en tilgang, som formand for Hospitalsudvalget, Henrik Gottlieb Hansen (S), tror meget på.

- Det er en spændende tilgang, som hviler på tanken om, at man kan mere, når man løfter i flok. Og jeg tror på, at indsatsen kan løfte operationsforløbene for borgerne i hele Region Midtjylland, så jeg glæder mig meget til at følge udviklingen, siger han.

Unik fælles indsats
Jonas Dahl, formand for styregruppen og hospitalsdirektør på Regionshospitalet Randers, ser også et stort potentiale i projektet.
- Som region vægter vi kvalitets- og forbedringsarbejdet højt, og det er etableringen af Sikkert OP Flow med til at understrege. Og vi ser et stort potentiale i det nye regionale fællesskab, som tager afsæt i Region Midtjyllands gode erfaringerne fra forbedringsprojektet Sikkert Patientflow. Alle hospitaler i regionen leverer allerede på et højt niveau, men ved at lære af hinanden såvel som fra internationale erfaringer, så tror vi på, at vi kan give patienterne et endnu bedre operationsforløb", fortæller Jonas Dahl, og uddyber:

- Vi har en arbejdssætning, der hedder Den rette patient i det rette operationsforløb, på det rette tidspunkt, opereret af det rette operationsteam. Den understreger hvor grundigt vi vil arbejde med operationsforløbene – både ud fra et patient-, medarbejder- og organisationsperspektiv. Netop derfor er projektet ret unikt i en dansk sammenhæng.

Læringsfællesskabet blev etableret i maj måned og kører frem til 2020.

Flere oplysninger

Læringsfællesskabets styregruppe

• Ole Thomsen, Koncerndirektør i Region Midtjylland, tlf. 2146 9807
• Jonas Dahl, hospitalsdirektør på Regionshospitalet Randers, tlf.2974 4145
• Inge Pia Christensen, sygeplejefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital, tlf. 3092 2404
• Nils Falk Bjerregaard, lægefaglig direktør på Regionshospital Horsens, tlf. 2286 0649
• Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør på Hospitalsenhed Midt, tlf. 2728 1196
• Poul Michaelsen, hospitalsdirektør på Hospitalsenhed Vest, tlf. 2137 5007
• Mette Kjølby, Vicedirektør i Koncern Kvalitet, tlf. 4089 4002
• Vibeke Rischel, Vicedirektør for Dansk Selskab for Patientsikkerhed, tlf. 2337 0517

Kontaktoplysninger på regionsrådets medlemmer

Forslag til billedtekst

Nyt læringsfællesskab vil bl.a. bruge data til at optimere operationsforløb. Foto: Helle Brandstrup Larsen.