04.05.2018

Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) er ved at være klar til at behandle de første patienter. En kompleks bygning med op til 4 meter tykke vægge og avancerede installationer står færdig til tiden, og personalet er ved at blive ansat og oplært. Imidlertid har leverandøren varslet, at en del af installationen af partikelterapianlægget forsinkes med 11-12 uger, og derfor er Region Midtjylland tvunget til at udskyde starten på Dansk Center for Partikelterapi fra oktober 2018 til januar 2019.

Partikelterapi er en ny og skånsom form for strålebehandling af kræftsygdomme. Behandlingen kan endnu ikke udføres i Danmark, men patienter, der har særlig gavn af denne behandlingsform, sendes til udlandet. Region Midtjylland opfører DCPT med økonomisk bidrag fra staten og A.P. Møller Fonden. I løbet af 2019 skal DCPT overtage behandlingen af de patientgrupper, som i dag sendes til behandling med partikelterapi i udlandet. Desuden skal DCPT afprøve og dokumentere behandlingen overfor kræftformer, hvor der er en forhåbning om, at partikelterapi kan forbedre effekten af behandlingen eller mindske bivirkningerne.

Selve cyklotronen blev installeret i 2017, og den er blevet gjort driftsklar samtidig med at håndværkerne har arbejdet med at gøre bygningen og de avancerede kølevands- og ventilationssystemer klar. Der er 'beam on', dvs. cyklotronen er klar til at lave de stråler, som anlægget skal bruge. Derimod er den del af anlægget, der skal føre strålerne fra cyklotronen og ind til behandlingsrummene forsinket.

Det amerikanske medicofirma Varian Medical Systems er specialiseret i at producere udstyr til strålebehandling og partikelterapi. Ledelsen i DCPT har gennem de seneste måneder gentagne gange bedt Varian Medical Systems bekræfte, at firmaet er i stand til at overholde tidsplanen på DCPT.

Varian Medical Systems meddelte på et møde mellem Region Midtjylland og Varian forleden, at firmaet bliver 11-12 uger forsinket i klargøringen af den sidste del af anlægget. Det betyder, at den periode på fire måneder, som Aarhus Universitetshospital har til indkøring, test og træning, forrykkes. Det har været drøftet, om hospitalets indkøringsperiode kan være kortere, men af hensyn til kvaliteten i behandlingen og patienternes sikkerhed har Region Midtjylland besluttet at lade være med at forcere indkøringen.

Ifølge kontrakten med Varian Medical Systems har Region Midtjylland mulighed for at opkræve dagbøder i den periode anlægget er forsinket, og den ret vil regionen gøre brug af.
Forsinkelsen får ikke betydning for overholdelse af projektets samlede anlægsbudget.

De patientgrupper, som i dag henvises til partikelterapi i udlandet (fortrinsvis Uppsala i Sverige og Houston i Texas) efter godkendelse i Sundhedsstyrelsen, vil fortsat kunne henvises til udlandet. Disse patientgrupper skal DCPT overtage i løbet af 2019, og den aftale forventer DCPT fortsat at kunne overholde. Desuden planlægges der forskningsprojekter, som skal afprøve partikelterapi til behandling af andre kræftsvulster. Opstarten af de første projekter udsættes med op til tre måneder.

DCPT skal efter planen trappe gradvist op over fire år, hvor centret forventes at behandle flere og flere patienter frem mod 2023, hvor det skal køre med fuld drift. Den ambition fastholder Region Midtjylland.

Flere oplysninger