25.05.2018

Unge, der har pådraget sig en hjerneskade, har stor gavn af at få støtte fra en ungementor. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at erfaringer fra Region Midtjylland udbredes til resten af landet.

Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Region Midtjylland og kommunerne i Region Midtjylland høster stor ros og anerkendelse fra Sundhedsstyrelsen i en ny rapport "Slutevaluering af styrket indsats til unge med erhvervet hjerneskade". Roserne tilfalder neurocentrets ordning med ungementorer, der giver unge i alderen 15-30 år hjælp til at komme videre i deres liv og med at klare sig under de nye livsvilkår, som de er påført i en sårbar fase af deres liv på grund af en hjerneskade.

Rapporten sætter punktum for resultaterne af en satspulje på i alt 100 millioner kroner, som styrelsen fordelte mellem de fem regioner i 2012-2017. Pengene var øremærket til projekter, der skulle udvikle nye metoder til at forbedre unge hjerneskadedes muligheder for at generhverve deres tabte funktionsevne hurtigst muligt, så de på bedste vis bliver i stand til at klare dagligdagen og deltage i det sociale liv og eventuelt et arbejdsliv. Alle regioner bidrog med et projekt – og på Region Midtjyllands vegne udviklede Hammel Neurocenter projektet "Bristede Drømme – Nyt Håb".

- Hver enkelt kommune har få unge med en erhvervet hjerneskade. Da det allerede sidste år blev klart, at ungementorer er en effektiv og fremtidssikker ordning, bakkede samtlige kommuner i Region Midtjylland op med medfinansiering, så ungementorerne i første omgang kan fortsætte yderligere tre år som fælles regionalt-kommunalt tilbud, siger Jacob Isøe Klærke (SF), formand for Psykiatri- og socialudvalget i Region Midtjylland.

Det er i projekt "Bristede Drømme – Nyt Håb", at funktionen med ungementorer udspringer. Ungementorerne (med specialiseret neurofaglig baggrund) har haft deres base på Hammel Neurocenter, hvor de har været i kontakt med de unge, mens de var indlagt eller kom i udredningsfunktionen. Det er dog vigtigt at understrege, at deres primære arbejde er foregået sammen med de unge i deres nærmiljø - og i tæt samarbejde med de kommunale hjerneskadekoordinatorer. Ungementorerne har også haft funktioner på tværs af kommunernes hjerneskadetilbud. Desuden har brugerorganisationerne (Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen) ydet et væsentligt bidrag til dannelsen af den fælles kommunale/regionale funktion.

- Ungementorerne støtter den unge til at få et så godt og selvstændigt liv som muligt efter en hjerneskade ved sammen med venner og familie at finde løsninger og nye muligheder med de nye livsvilkår, som hjerneskaden har medført, siger Jacob Isøe Klærke.

Slutevalueringen fra Sundhedsstyrelsen bekræfter, at ungementorer gør en stor forskel for både de unge og for deres pårørende. Rapporten peger også fremad med en anbefaling om, at erfaringerne med ungementorer udbredes og forankres i andre regioner og eventuelt også til det øvrige hjerneskadeområde og andre kroniske patientgrupper.

Fakta

86 unge har haft kontakt med en ungementor i projektperioden.

Ungementorernes konkrete arbejdsopgaver:
• At støtte den unge i at kunne forvalte sin energi (73 procent)
• At kunne strukturere sin hverdag (58 procent)
• At kunne forvalte kontakt til skole/uddannelse (56 procent)
• At kunne forvalte kontakt til kommune (24 procent)
• At kunne forvalte kontakt til arbejdsplads (10 procent)

Citater fra Sundhedsstyrelsens slutevaluering:
• "Det er desuden en succes, at ungementorerne får lov at fortsætte, endda med delt finansiering mellem Region Midtjylland og kommunerne. Dette må ses som en succes for det tværsektorielle samarbejde i denne region".
• "I Region Midtjylland … har det organisatoriske setup været velfungerende, og der har … været stor opbakning til ungefunktionerne" – og videre: "… meget positive tilkendegivelser fra unge og pårørende om "Ungementorfunktionen" i Region Midtjylland".
• "En meget proaktiv indsats, f.eks. med ungementorer, har sandsynligvis en betydning for de unges funktionsniveau, tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked".

Regionshospitalet Hammel Neurocenter tilbyder højtspecialiseret neurorehabilitering til patienter, der har pådraget sig en hjerneskade, for eksempel efter en ulykke eller en blodprop i hjernen. Neurocentret er specialhospital for hele Vestdanmark.

Se slutevalueringen her

 

Flere oplysninger