03.05.2018

Per Bo Nørgaard Andersen er netop tiltrådt den nyoprettede stilling som daglig leder af Fælles Servicecenter for Telesundhed. Centret er et fælles offentligt initiativ, som tilbyder kommuner og hospitaler hjælp til at drive og rådgive om borgervenlige løsninger inden for telesundhed.

Per Bo Nørgaard Andersen kommer fremover til at stå i spidsen for et af de væsentligste fællesoffentlige initiativer i den midtjyske region.

Fælles Servicecenter for Telesundhed blev etableret på projektbasis for tre år siden, da 19 kommuner, Region Midtjylland og tre private aktører gik sammen om at udvikle et fælles servicetilbud til offentlige virksomheder og institutioner. 

I dag er det fælles servicecenter veletableret og leverer service, support og logistik til sundhedsfaglige, udviklingsmedarbejdere og borgere i forbindelse med forskellige telesundheds-løsninger. Projektet overgik den 1. maj 2018 til drift, og det er i den forbindelse stillingen som daglig leder er oprettet.

- Jeg ser frem til at hjælpe med at skabe tryg, enkel og sikker kommunikation og udveksling af nødvendige kliniske data mellem borgerne i eget hjem og sundhedspersonale, siger Per Bo Nørgaard Andersen.

- Fastholdelse og udvikling af både det tværsektorielle engagementet bag og opgaverne i Fælles Servicecenter skal løfte sammenhængen og kvaliteten for borgerne, så de kan blive længst og mest tryg i eget hjem. Det bliver super spændende at få konsolideret og udbygget en fælles tværsektoriel platform for telesundhed, som kan bidrage til øget livskvalitet for borgerne samt målrette behovet for kontakt til sundhedsvæsnet, siger centrets nyudnævnte daglige leder.

Tæt kontakt til kommuner og hospitaler

Per Bo Nørgaard Andersen kommer med relevant ledelsesmæssig erfaring og forståelse for det tværsektorielle offentlige samarbejde.

Han har igennem en årrække fungeret som organisations- og ledelsesudviklingskonsulent i forskellige offentlige virksomheder og bestredet jobbet som chef for Koncern HR Udvikling i Region Midtjylland. Senest kommer han fra en stilling som konstitueret HR-chef i Teknik og Miljø ved Aarhus Kommune.

Uddannelsesmæssigt har Per Bo Nørgaard Andersen bl.a. en master i Public Governance/Offentlig ledelse fra Aalborg Universitet/CBS.

Som leder af Fælles Servicecenter for Telesundhed får Per Bo Nørgaard Andersen - sammen med det øvrige team i servicecentret - en tæt kontakt til relevante sundhedsfaglige medarbejdere og ledere i samarbejdskommuner og på alle hospitalerne i regionen.

Centret refererer til sundhedsstyregruppen i den midtjyske landsdel og holder til på Regionshospitalet Horsens, som har flere års erfaring med telemedicin både i klinikken og Sundheds-It.

Yderligere oplysninger:

  • Per Bo Nørgaard Andersen, tlf. 4043 3654.