11.05.2018 

Region Midtjylland har som Danmarks Fødevareregion taget initiativ til nyt samarbejde med Israel. Samarbejdet fungerer på tre niveauer og inkluderer både offentlige aktører, vidensinstitutioner og direkte samarbejde mellem danske og israelske virksomheder.

Det midtjyske partnerskab på fødevareområdet bestående af region, universitet og den landsdækkende klynge af fødevarevirksomheder har netop indgået et samarbejde med Israel. Det betyder, at Region Midtjylland, midtjyske forskere samt virksomheder fremover arbejder tæt sammen med israelske ditto om at udvikle dels nye tilgange til bæredygtig fødevareproduktion og dels stærke innovationsmiljøer omkring danske og israelske virksomheder. 

 Foto i forbindelse med et af mange møder i Israel i denne uge. Her fra et møde med Israels største fødevarevirksomhed, The Strauss Group. Fra venstre ses regionsdirektør i Region Midtjylland Jacob Stengaard Madsen, direktør i Danish Food Cluster Lone Ryg, dekan fra Aarhus Universitet Niels Christian Nielsen, ejer og bestyrelsesfomand Ofra Strauss fra The Strauss Group, regionsrådsformand i Region Midtjylland Anders Kühnau (S), bestyrelsesformand i Danish Food Cluster og innovationsdirektør i Chr. Hansen A/S Esben Laulund og administrerende direktør i Innovation Center Denmark i Tel Aviv Tue David Bak.

Foto i forbindelse med et af mange møder i Israel i denne uge. Her fra et møde med Israels største fødevarevirksomhed, The Strauss Group. Fra venstre ses regionsdirektør i Region Midtjylland Jacob Stengaard Madsen, direktør i Danish Food Cluster Lone Ryg, dekan fra Aarhus Universitet Niels Christian Nielsen, ejer og bestyrelsesfomand Ofra Strauss fra The Strauss Group, regionsrådsformand i Region Midtjylland Anders Kühnau (S), bestyrelsesformand i Danish Food Cluster og innovationsdirektør i Chr. Hansen A/S Esben Laulund og administrerende direktør i Innovation Center Denmark i Tel Aviv Tue David Bak. 

- Region Midtjylland har en lang og stolt tradition for fødevareproduktion på et meget højt niveau – og vi er i dag Danmarks fødevareregion. Det indebærer, at vi i tæt samarbejde med vidensinstitutioner og virksomheder i regionen rækker ud til de bedste i verden, og her er Israel verdensførende i forhold til teknologi, innovation og det at skaffe kapital til vækstiværksættere, siger formand for Regionsrådet Anders Kühnau (S).

Vigtigt regionalt partnerskab 

Centralt i det nye samarbejde står tættere interaktion mellem forsknings- og innovationsmiljøerne. Det ser dekan Niels Christian Nielsen fra Science and Technology på Aarhus Universitet frem til. Samtidigt roser han det regionale fokus, der har skabt den dansk-israelske forbindelse:

- Nu er vi i gang med konkrete aftaler med israelske partnere og universiteter som Tel Hai College, Hebrew University, Migal og The Kitchen. Israel er for eksempel dygtige til at omsætte forskning til virksomhederne, og derfor er jeg glad for at Region Midtjylland har taget initiativ til samarbejdet på tværs af alle de aktører, der er nødvendige for at få internationalt samarbejde af den her kaliber til at lykkes. 

Introduktionsmøde i Innovation Centre Denmark i Tel Aviv ifm. fødevarebesøget i denne uge. Centret i Tel Aviv er et af syv danske innovationscentre, der er etableret i samarbejde mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og Udenrigsministeriet. På billedet ses fra venstre adm. direktør i KMC A/S Nicolai Hansen, chefkonsulent Søren Bisp fra Seges, direktør hos Them Mejeri Alette Algreen-Ussing, regionsdirektør i Region Midtjylland Jacob Stengaard Madsen, regionsrådsformand Anders Kühnau (S) og udviklingsdirektør i Region Midtjylland Kim Kofod Hansen.

Introduktionsmøde i Innovation Centre Denmark i Tel Aviv ifm. fødevarebesøget i denne uge. Centret i Tel Aviv er et af syv danske innovationscentre, der er etableret i samarbejde mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og Udenrigsministeriet. På billedet ses fra venstre adm. direktør i KMC A/S Nicolai Hansen, chefkonsulent Søren Bisp fra Seges, direktør hos Them Mejeri Alette Algreen-Ussing, regionsdirektør i Region Midtjylland Jacob Stengaard Madsen, regionsrådsformand Anders Kühnau (S) og udviklingsdirektør i Region Midtjylland Kim Kofod Hansen. 

Virksomheder vinder på samarbejde

Udover det forskningsmæssige samarbejde, er der også et stærkt kommercielt spor. Her er fokus blandt andet på at give danske virksomheder en indgang til Israels mange kapitalstærke investorer. Det kan få stor betydning for fødevareerhvervet fremhæver adm. direktør i fødevare- og ingrediensvirksomheden KMC, Nicolai Hansen:

- I KMC praktiserer vi allerede i dag åben innovation, og vi kan se, at samarbejde på tværs af erhverv, viden og politik er supervigtigt i forhold til at hæve innovationsgraden og dermed konkurrenceevnen. Det gælder både regionalt og ikke mindst internationalt, hvor vi kan lære end hel del af israelerne om for eksempel opbygning af stærke investeringsmiljøer, siger Nicolai Hansen. 

International fødevareregion

Også i Israel er der glæde ved udsigten til et tættere samarbejde med Region Midtjylland, der i forhold til fødevareinnovation opfattes som verdensførende. Det fortæller Tue David Bak, der er executive director i Udenrigsministeriets Innovation Center Denmark i Tel Aviv.

- Vi oplever stor israelsk opmærksomhed på Region Midtjylland i forhold til fødevareområdet, hvor for eksempel Aarhus Universitet, Danish FoodCluster og Arla er noget, der tales om. Regionen har opbygget en stærk klynge på fødevareområdet, som er interessant både for israelske iværksættervirksomheder, for investorer og i et forskningsperspektiv, siger Tue David Bak. 

Administrerende direktør i Innovation Centre Denmark i Israel Tue David Bak som her introducerer med Tel Aviv som kulisse.

Administrerende direktør i Innovation Centre Denmark i Israel Tue David Bak som her introducerer med Tel Aviv som kulisse. 

Regionsrådsformand Anders Kühnau besøgte i denne uge Tel Aviv sammen med dekan Niels Christian Nielsen, Nicolaj Hansen samt repræsentanter for den danske fødevareklynge Danish Food Cluster og flere andre virksomheder.