28.05.2018

Systematisk overvågning af indlagte børn kan spare børnene for at blive så syge, at de ender på intensiv afdeling.

Selv for rutinerede læger og sygeplejersker er det svært at få øje på tegnene på alvorlig sygdom hos børn. Ved at overvåge og reagere på barnets symptomer systematisk, kan hospitalets ansatte i mange tilfælde spare børnene for kritiske og livsfarlige forværringer af de sygdomme, de er indlagt med.

Det viser Claus Sixtus Jensens netop forsvarede PhD-studie i klinisk sygepleje fra Center for Akutforskning ved Aarhus Universitetshospital.

- Ved at koble en simpel og struktureret observeringsmetode med handlingsanvisninger kan vi nå at sætte behandling i gang, så børnene ikke bliver så syge, at de skal overflyttes til intensivafdelinger eller fra regionshospitalerne til universitetshospitalet grundet akut kritisk forværring. Vi har reduceret overflytningerne med 76 % efter det nye system er afprøvet, siger Claus Sixtus Jensen.

Blodtryksmåling, nej tak

Internationale studer viser, at mange tilfælde af meget kritisk sygdom og dødsfald hos indlagte børn kan forudsiges og forhindres. Hvordan er netop hvad Claus Sixtus Jensens PhD har undersøgt. Konkret har han sammenlignet to forskellige strukturerede overvågningsmetoder, Region Midtjylland PEWS-modellen og en canadisk Bedside PEWS-model.

- Begge modeller er lige gode til at forudse forværring. I Region Midtjylland modellen slipper børnene for at få målt blodtryk igen og igen, når personalet systematisk holder øje med og reagerer på, om barnet er ved at udvikle kritisk sygdom, siger Claus Sixtus Jensen.

Mange små børn bliver bange, når de skal have målt deres blodtryk, fortæller Claus Sixtus Jensen. Han har i sit studie fulgt behandlingen på samtlige børneafdelinger i Region Midtjylland i tre år fra 2014 til 2017. 

På baggrund af PhD-studiet anbefaler Claus Sixtus Jensen at børneafdelingerne tager Region Midtjylland PEWS modellen i brug.

Fakta

  • Hvert år indlægges flere end 100.000 børn på danske hospitaler.
  • Internationale studer viser, at mange tilfælde af meget kritisk sygdom og dødsfald hos indlagte børn kan forudsiges og forhindres.
  • PEWS står for Paediatric Early Warning Score. PEWS er en simpel og struktureret observationsmetode med understøttende handlingsanvisninger, der hjælper med at spotte ændringer i børns tilstand tidligt i sygdomsforløbet.

Bag om forskningsresultatet:

Metode:

Kvalitative og kvantitative studier som randomiseret klinisk kontrollet forsøg og fokus-gruppe interview.

Samarbejdspartnere:

Børne- og ungeafdelingerne i Region Midt.

Ekstern finansiering:

The Novo Nordisk Foundation, Aase og Ejnar Danielsens Foundation og The A.P. Møller Foundation for the Advancement of Medical Science.

Link til forskningsartikel: 

https://research.regionh.dk/en/publications/pediatric-early-warning-score-systems-nurses-perspective--a-focus-group-study(5f16db26-1ff3-4420-89e7-5bd36042c9eb).html

Yderligere oplysninger: