31.05.2018


Foto: Ole Mortensen

1. juni åbner Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner samt Regionspsykiatrien Vest ”Psykiatrien i Nordvest”.

Borgere med psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed, som er bosat i Lemvig, Struer eller Holstebro kommuner får nu mulighed for at få tilbud tæt på eget hjem og dagligdag i Center for Sundhed. Det er et led i visionen for Psykiatrien i Nordvest som er 'en tidlig indsats af høj kvalitet i nærområdet' og kobler sig op på Sundhedsaftalens vision om 'mere sundhed i det nære – på borgerens præmisser'.

-Det er rigtig godt, at Psykiatrien i Nordvest nu åbner som et kvalificeret tilbud i Center for Sundhed for mennesker med psykisk sårbarhed og psykisk sygdom i Nordvestjylland, siger H.C. Østerby (A), borgmester i Holstebro Kommune.

I første omgang består samarbejdet i ”Psykiatrien i Nordvest” af 8 ambulante døgnpladser for borgere med psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed. Pladserne placeres i Center for Sundhed i Holstebro. Formålet med pladserne er at forebygge og foregribe forværring i den psykiske tilstand og generelt sikre tryghed, omsorg, stabilisering mv. gennem et korterevarende ophold.

De tre kommuner råder over 3 døgnpladser, mens Regionspsykiatrien råder over de resterende 5 pladser, som kan anvendes af Akut Ambulant Team (AAT). AAT har to funktioner; dels det udkørende team, dels tilbuddet om fem ambulante døgnpladser. Det udkørende team kører ud til de borgere, der måtte have brug for det. Det udkørende team har også mulighed for at tilbyde et korterevarende ophold på en ambulant døgnplads i Center for Sundhed.

Med de ambulante døgnpladser er intentionen at kunne tilbyde en hurtig indsats, der er koordineret med den socialpsykiatriske støtte, som borgeren modtager i egen kommune eller den psykiatriske behandling, som borgeren modtager i regi af Regionspsykiatrien. Det vil sige, at formålet er at forebygge indlæggelse eller genindlæggelse og sikre, at borgerne så vidt muligt kan fastholde dagligdagen; dvs. uddannelse, job, familieliv mv.

Region Midtjylland rykker ind med fire ambulatoriefunktioner, der også bliver en del af Psykiatrien i Nordvest. Det drejer sig om ambulatorium for Psykotiske Lidelser, ambulatorium for Affektive Lidelser, ambulatorium for Ældrepsykiatri og Klinik for Traumatiserede Flygtninge. Det sker lige efter sommerferien.

- Vi får nu et samlet tilbud, hvor vi kan sætte tidligt ind i hjemmet, men også tilbyde en hurtig aflastning. Det vil styrke den tidlige og forebyggende indsats for borgere med psykisk sygdom. Og så forventer vi et styrket samarbejde med kommunerne, når vi nu flytter under fælles tag, så borgerne vil opleve en større sammenhæng, siger Jacob Isøe Klærke (F), formand for Psykiatri- og Socialudvalget.

- Mennesker med psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed vil komme til at opleve bedre sammenhæng i deres behandlingstilbud, nu hvor alle parter samler kræfterne for at forbedre støtten, siger Jens Kr. Hedegaard (V), formand for Social- og Sundhedsudvalget i Holstebro Kommune.

- Dette her er første skridt i retningen af et tættere samarbejde, og vi glæder os til at udvikle dette område i tæt samspil med region, kommuner og de privatpraktiserende læger, siger Jens Kr. Hedegaard.

Der er officiel indvielse af Center for Sundhed den 12. september. I den forbindelse og løbende herefter vil der blive arrangeret rundvisninger for interesserede borgere.


Fakta

Psykiatrien i Nordvest samler en del af de tilbud og indsatser, som findes i Regionspsykiatrien Vest og lokalt i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner. Desuden etableres sammentænkte tilbud på tværs af regionen og de tre kommuner.

Tilbuddene får placering i Center for Sundhed i Holstebro med egen leder for indsatsen. Koordinering mellem opholdet på en ambulant døgnplads og den støtte, som borgeren genoptager, i hjemkommunen efter et ophold er afgørende for, om opholdet på en ambulant døgnplads bliver en succes.

Hver part vil være ansvarlig for egne medarbejdere og egen økonomi. I forbindelse med de fælles indsatser finansierer Region Midtjylland som udgangspunkt halvdelen, mens den anden halvdel fordeles mellem de tre kommuner.

Regionsrådet i Region Midtjylland principgodkendte i juni 2017, at Region Midtjylland indgår i et samarbejde med Lemvig, Holstebro og Struer kommuner om Psykiatrien i Nordvest.

Samarbejdsaftalen blev underskrevet i december 2017.


Flere oplysninger:


• Jacob Isøe Klærke (F), formand for Psykiatri- og Socialudvalget: mobil 2683 7496

•H.C. Østerby (A), borgmester i Holstebro Kommune, tlf: 2144 0150

•Erik Flyvholm (V), borgmester i Lemvig Kommune, tlf.: 2166 2502

•Niels Viggo Lynghøj (A), borgmester i Struer Kommune: 2173 1847

•Jens Kr. Hedegaard (V) formand for Social og Sundhedsudvalget, Holstebro Kommune, tlf.: 4027 1139