30.05.2018

Livsnerven for al data og IT i Region Midtjylland bliver samlet i to nye datacentre ved Regionshospitalet Gødstrup nordvest for Herning. Samlingen sker for at modernisere og spare energi og penge.

Region Midtjyllands it-hovednerve bliver bygget ved siden af det nye vestjyske hospital i Gødstrup. Det besluttede regionsrådet onsdag, hvor der samtidig blev afsat 3 mio. kr. til projekteringen.

Tvillingecentre

Der er tale om to datacentre som erstatning for eksisterende anlæg. Centrene skal være fysisk adskilt, men med en maksimal afstand på 10 km. Hvis afstanden bliver større, vil der blive så stor forsinkelse i datatrafikken mellem centrene, at data i de to centre ikke til enhver tid er helt identiske. Byggerierne får egne byggefelter med 650 meters mellemrum i henholdsvis den sydlige og nordlige del af byggepladsen i Gødstrup. Hvert datacenter bliver på ca. 500 m2.

Grønnere og mere økonomisk

Økonomi fik regionsrådet til at vælge Gødstrup som nyt regionalt hotspot.

- Vi skærer en tredjedel af energiforbruget ved at samle datacentrene ved det helt nybyggede regionshospital i Gødstrup, som har faciliteter som køling, el med flere kilder og nødstrømsgeneratorer på plads. Og dertil kommer, at der er en prisforskel på de to placeringer, som vi i økonomisk pressede tider gladelig samler op, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Overslagsprisen for at samle enderne på Region Midtjyllands it i Gødstrup er 53,3 mio. kr., mens Aarhus-løsningen er beregnet til at blive 2,2 mio. kr. dyrere. Det svarer til lidt over fire procent.

Fra fire til et center

Regionen har i dag fire datacentre i Horsens, Holstebro, Aarhus og et hos TDC. Datacentret i Holstebro lukker, fordi hospitalet er solgt. Alle fire centre er dyre at drive, fordi de anvender forældet teknologi der sluger meget energi og nedkøling for at fungere

De to datacentre står efter planen klar til brug i oktober 2020.

Fakta

Se sagen på regionsråds dagsorden 

Grafik og foto

• Se placeringen af de to datacentre på luftfoto
Se Regionshospitalet Gødstrup fra luften

Flere oplysninger

• Regionsrådsformand Anders Kühnau, tlf. 2360 2768
• It-direktør Claus Kofoed, 2112 5905
• Hospitalsdirektør Poul Michelsen, tlf. 2137 5007
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer