17.05.2018

De første funktioner og sundhedstilbud rykker ind i Center for Sundhed i Holstebro midt i maj. Centrets mål er at skabe bedre kvalitet og oplevelse af sammenhæng i sundhedssektoren gennem forløb tæt på borgernes hverdag.

Håndværkerne er ved at ordne de sidste detaljer af byggeriet, de tekniske installationer fintunes og flyttebilerne er på vej til et af de mest moderne sundhedshuse i Danmark: Center for Sundhed i Holstebro.

Huset vil med tiden rumme ca. 300 ansatte og en bred vifte af kommunale sundhedstilbud, private klinikker, psykiatri - og i 2020 også en række ambulante klinikker for akuthospitalet i Gødstrup. Alt sammen for at for at fremme sundheden og forebygge akut sygdom hos borgere i Nordvestjylland.

- Center for Sundhed i Holstebro bliver et fyrtårn i den nære sundhedsvæsen. Samtidigt med at vi i Danmark får mere og mere specialiseret behandling på de nye store hospitaler, er der også brug for at fastholde og udvikle nære sundhedstilbud og hjælp til selvhjælp tættere på borgeres hjem, siger Jens Kristian Hedegaard, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Holstebro Kommune.

- Center for Sundhed bliver en flot ny ramme, der giver gode muligheder for at udvikle det nære sundhedsvæsen til gavn for patienter i Nordvestjylland, når alle aktørerne samles i et hus. Et godt eksempel på det er det unikke samarbejde, der er skabt omkring borgere med psykisk sårbarhed og psykisk sygdom. Her bliver målet at skabe en mere helhedsorienteret indsats, siger Anders Kühnau, der er regionsrådsformand i Region Midtjylland.

Centrets administration er allerede på plads i de næsten færdige rammer, og den 22. maj ankommer de første borgere og ansatte fra de nuværende Akut- og Midlertidige opholdspladser på Birkehøj i Holstebro. I juni åbner "Psykiatrien i Nordvest" som består af i alt otte ambulante døgnpladser for psykisk syge borgere, og som er blevet til i et samarbejde mellem Region Midtjylland og Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner.

Når alle regionale, kommunale og private aktører efter et par år er på plads, vil huset rumme omkring 24 forskellige sundhedsfaglige funktioner – herunder også akutfunktioner.

Center for Sundhed bliver dermed et miljø i det nære sundhedsvæsen, der får gode vilkår for samarbejde mellem region, kommune og private sundhedsaktører.

For nogle borgere bliver centret et lokalt stoppested mellem hjem og hospital - eller omvendt. Måske kan man her nå at stå af, inden livsstil eller psykisk sårbarhed bliver til en sygdom.

Centrets åbningstid er i starten fra kl. 7.30 – 17.30 på hverdage - og om aftenen og i weekender efter behov. Der er særlig adgang til de døgnåbne tilbud døgnet rundt alle ugens dage.


Funktioner, der flytter ind i 2018:

Private funktioner/ Almen praksis

 • Lægeklinik med 3 praktiserende læger
 • Specialtandlægeklinik

Regionale funktioner

 • Ambulant behandlingspsykiatri
 • Akut Ambulant Team - Døgntilbud Psykiatri (5 pladser)


Kommunale funktioner

 • Midlertidigt døgn ophold og akutpladser
 • Psykiatripladser i samarbejde med Struer og Lemvig Kommuner (3 pladser)
 • Akutteam
 • Sygeplejeklinik
 • Træning / Genoptræning
 • Sundhedsfremme og Forebyggelse
 • Social psykiatri - rådgivning
 • Kommunal tandpleje
 • Sundhedspleje
 • Børn og Unge rådgivning

Regionale funktioner fra 2020:

I forbindelse med åbningen af Regionshospitalet Gødstrup flytter følgende funktioner også ind i Center for Sundhed i Holstebro: (Listen er ikke endelig)

 • Akutklinik – behandling af mindre skader
 • Lægevagt (visitation og konsultationer)
 • Akutlægebil og vagtrum for Præhospitalet
 • Røntgen
 • Laboratoriefunktioner og blodprøvetagning
 • Jordemoderkonsultation og fødselsforberedelse
 • Brystkræftsscreeningen
 • Tappefunktion – bloddonorer
 • Medicinske ambulatoriefunktioner


De regionale tilbud er for borgere i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner.

Center for Sundhed, der ligger på Stationsvej 35, 7500 Holstebro, vil også være et sted, hvor pårørende, frivillige, foreninger og organisationer er velkomne.

Den officielle åbning er 12. september 2018. Herefter er der åbent hus-arrangementer, og interesserede kan også deltage i bookede rundvisninger i Center for Sundhed.

Center for Sundhed går i luften med hjemmesiden www.centerforsundhedholstebro.dk midt i maj.

Flere oplysninger

Holstebro Kommune

 • Jens Kristian Hedegaard, formand for Social- og Sundhedsudvalget, tlf. 4027 1139
 • Jens Bejer Damgaard, sundhedschef, tlf. 2963 0226
 • Helle Bro, direktør for social og sundhed, tlf. 2960 2137

For Region Midtjylland

 • Anders Kühnau, regionsrådsformand, tlf. 2360 2768
 • Ida Gøtke, Sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, tlf. 2048 0689
 • Gert Pilgaard Christensen, direktør for Psykiatri og Social, tlf. 4036 0141