22.03.2018 

På blot to år er antallet af unge i Region Midtjylland, der søger det almene gymnasium (STX), faldet 10 procent. Samtidig er interessen for HF også faldet. Det viser den regionale opgørelse over ansøgninger til gymnasieuddannelserne.

Sidste år søgte knap seks procent færre unge ind på et gymnasium i Region Midtjylland. I år er antallet af ansøgere faldet med 3,5 procent, hvor i alt 6.348 unge har søgt STX.

Gymnasieelev ved eksamensbordet med tyskbøger

Foto: Niels Åge Skovbo 

Også færre har søgt en HF-uddannelse – i alt 1.762, hvilket er et fald på seks procent. De internationale IB-linjer, der findes på fem gymnasier i regionen, har fået 212 ansøgere. Det er et fald på knap tre procent.

Faldet er helt forudsigeligt, mener formand for regionens Udvalg for Regional Udvikling Jørgen Nørby (V):

- Vi ved, at der er mindre ungdomsårgange på vej. Der er skærpede krav til at blive optaget på gymnasiet og samtidig stor fokus på erhvervsuddannelserne. Vores samfund har brug for flere med tekniske og erhvervsfaglige uddannelser, og de tal, vi ser her fra Region Midtjylland, er forhåbentlig et begyndende tegn på, at de unge også vælger lidt anderledes. 

Næsten alle får 1. prioritet opfyldt 

Det forventes at næsten 95 procent af ansøgerne til et alment gymnasium vil få deres 1. prioritet opfyldt i 2018. Fordelingen af de få, der ikke kommer ind på deres 1. prioritet, går nu i gang. Alle ansøgere får svar den 20. april.

På gymnasierne i Aarhus har fordelingsudvalget i år indført særlige regler, der skal sikre en bedre social fordeling af elever på byens gymnasier.

Hent 2018-oversigten over STX- og HF-ansøgere i Region Midtjylland (pdf) 

Fakta

Region Midtjyllands opgaver

  • Sikre et geografisk dækkende og varieret udbud af ungdomsuddannelser i regionen – i tæt samarbejde med uddannelsesstederne. Regionsrådet skal indstille til undervisningsministeren, hvis der er behov for at oprette eller lukke/reducere udbuddet af uddannelser.
  • Justere kapaciteten på og sikre en effektiv fordeling af ansøgere til de almene gymnasier (STX) og HF, så flest mulige elever får deres ønsker opfyldt. Fordelingen sker gennem de fire regionale fordelingsudvalg. 

Regler for fordeling

  • Hvis en ansøger ikke får sin 1. prioritet, bliver ansøgeren fordelt til en af sine øvrige prioriteter. Hvis man ikke kan optages på en af de prioriterede skoler, vil ansøgerne blive fordelt efter "afstandskriteriet". Det vil sige, at skoler med ledig kapacitet, som udgangspunkt får de ansøgere, der har kortest afstand til skolen.
  • Læs mere om fordelingsreglerne