01.03.2018

Regionsrådet har netop fordelt 34,9 mio. kr. til kræftområdet. Af dem er 2 mio. kr. afsat i budget 2018, mens resten er nationale midler.

Pengene skal bl.a. sikre, at regionen lever op til tidsfristerne i de mere end 30 forskellige kræftpakker. Et dyk i overholdelsen i 2. kvartal 2017 fra det normale høje niveau på 83-89 % fik sidste år regionsrådet til at bevilge 2. mio. kr. ekstra og frigive pengene til brug allerede i 2017.

- Patienternes mulighed for hurtigt svar og hurtig behandling for kræft skal selvfølgelig overholdes. Det er godt, at de penge vi i regionsrådet bevilgede, allerede er i gang med et blive brugt for at rette op, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Her øges aktiviteten

Aarhus Universitetshospital får penge til vævsundersøgelser (patologi), varm kemoterapi (HIPEC-operationer), udredning for brystkræft og kræftpakkeforløb på øre-næse-hals-området.

Hospitalsenhed Midt får penge til patologi og til at udrede flere med uspecifikke kræftsymptomer.

Hospitalsenheden Horsens skruer op for kikkertundersøgelser (koloskopier) og CT-scanninger.

Hospitalsenhed Vest skruer op for kikkertundersøgelser, kræftbehandling i urinvejene, samt CT- og MR-scanninger.

Regionshospitalet Randers får penge til bioanalytikere, kirurgi og udvidet livmoderhalskræft-screening.

Fakta

• 2 mio. kr. fra budget 2018 bruges til initiativer, der skal forbedre de tværgående kræftforløb.
• Fra Kræftplan IV puljen bevilges i alt 8,6 mio. kr. til initiativer vedrørende kapacitet på kræftområdet
• Fra "Jo før - jo bedre" puljen bevilges i 23,3 mio. kr.
- heraf 0,9 mio. kr. til regionsdækkende adgang til afføringsprøver
- 0,4 mio. kr. til opfølgning af visse prostatapatienter
- 22 mio. kr. til drift af PET-CT scannere til kombinerede billed- og røntgenundersøgelser.

Flere informationer

• Regionsrådsformand Anders Kühnau (S). Tlf. 2360 2768 kuhnau@rr.rm.dk
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer/