07.03.2018

Som konsekvens af at de faglige organisationer har bebudet strejker på afgørende områder i sundhedsvæsenet, varsler Danske Regioner nu lockout. Op imod 70.000 regionalt ansatte kan dermed blive berørt af en konflikt i regionerne.

- Strejkevarslerne har bragt os i en ulykkelig situation, siger Anders Kühnau, der er formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Det præcise omfang af lockouten er ikke endelig fastlagt. Det er givet, at de største hospitaler rammes bredt af strejkevarslet og dermed også af lockouten. Et skøn ud af de foreløbige vurderinger er, at op imod 70.000 berøres af en konflikt - svarende til over halvdelen af de ansatte i regionerne.