02.03.2018

Elite Miljø er valgt til at gøre rent i det tidligere Skejby Sygehus de næste tre år og skal samtidig uddanne alle sine faste medarbejdere ansat på mere end 25 timer.

Aarhus Universitetshospital har gennemført et genudbud af rengøringen på det tidligere Skejby Sygehus, som betyder, at Elite Miljø fortsætter med rengøringen i de oprindelige hospitalsbygninger i Skejby.

- Rengøringen på det tidligere Skejby Sygehus har en høj kvalitet, og arbejdsforholdene er generelt kendetegnet ved et godt samarbejde mellem hospitalet og engagerede medarbejdere og ledere i Elite Miljø. Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med Elite Miljø, siger direktør på Aarhus Universitetshospital, Henrik Bech Nielsen.

Udbuddet blev gennemført efter en beslutning i Regionsrådet i april 2017 om, at den udliciterede rengøring på det tidligere Skejby Sygehus skulle i udbud for en tre-årig periode med mulighed for forlængelse i to gange to år. Udbuddet betyder samtidig, at portører, serviceassistenter og servicemedarbejdere i hospitalets Patientservice fortsat skal løse patientrelaterede serviceopgaver på det tidligere Skejby Sygehus. På alle hospitalets øvrige afdelinger er det serviceassistenter, ansat i hospitalets Serviceafdeling, som står for både rengøring og patientrelaterede serviceopgaver.

Krav til rengøringen

Aarhus Universitetshospital har valgt det tilbud, der efter en samlet vurdering er bedst og billigst. Kvalitet og økonomi har vægtet 50 procent hver. Kvaliteten er blevet vurderet på underkriterier som ledelse, organisation, planer for afløsning, kvalitet i udførelse af rengøringen og arbejdsmiljø.

Ved udbuddet har Aarhus Universitetshospital stillet krav til rengøringsniveauet, og kontrakten tager udgangspunkt i de nyeste nationale infektionshygiejniske retningslinjer og krav til kontrol af rengøringen. Desuden kræver kontrakten, at rengøringsmedarbejderne ansættes på overenskomstmæssige vilkår, og at firmaet har fokus på medarbejdernes trivsel.

- For os politikere er det vigtigt at sikre, at alle medarbejdere, der udfører opgaver for regionen, har ordentlige arbejdsforhold, uanset om de er ansat hos os eller i et privat firma, siger regionsrådsformand Anders Kühnau.

Krav om uddannelse

Regionsrådet i Region Midtjylland har tidligere besluttet, at serviceassistenter skal dække hele Aarhus Universitetshospital, når byggerierne er endeligt afsluttet, og alle flytninger internt og eksternt er gennemført. Derfor er de rengøringsmedarbejdere hos Elite Miljø, som gør rent på det tidligere Skejby Sygehus, siden 2014 blevet uddannet til rengøringsteknikere.

I løbet af de første 2½ år af kontraktens løbetid skal Elite Miljø sørge for, at alle fastansatte medarbejdere med mere end 25 timer om ugen uddannes. Uddannelsen til rengøringstekniker varer 1½ år, og efter endnu ½ års uddannelse kan man blive serviceassistent. Dermed får Aarhus Universitetshospital løst en del af den uddannelsesopgave, der følger med beslutningen om, at opgaverne i fremtiden skal løses af uddannede serviceassistenter.