12.03.2018

Hvis overenskomstforhandlingerne ender med strejker og lockout, vil det lamme landets hospitaler. Omkring 80.000 regionsansatte vil ikke kunne udføre deres arbejde som følge af strejke og lockout. Se hvem Danske Regioner har udtaget til lockout.

Hvis læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og portører med flere går i strejke på landets hospitaler, vil hospitalerne langt fra kunne fungere som normalt.

Der vil for eksempel mangle anæstesilæger til at lægge bedøvelse, portører til at transportere patienterne, læger til at betjene røntgenudstyr og sygeplejersker til en række opgaver, mens steril- og vaskecentraler ikke vil kunne levere det nødvendige udstyr.

På den baggrund har Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) i dag klokken 12 oversendt lister til de faglige organisationer over, hvor og hvordan strejkerne vil blive mødt med lockout.

Op mod 80.000 regionsansatte på hospitaler, sygehuse og regionsgårde vil blive berørt af strejke og lockout.

Psykiatrien, abortsamrådssekretariaterne, akutlægebilerne og udgående palliative teams vil ikke være omfattet af lockout. Livsvigtige operationer og andet akut som fødsler og kræftbehandling vil stadig blive udført.