01.03.2018

Else Marie Vestergaard er pr. 1. april 2018 ny ledende overlæge i Blodprøver og Biokemi på Regionshospitalet Horsens.

Else Marie Vestergaard er 54 år, uddannet speciallæge i klinisk biokemi og har en ph.d.-grad inden for specialet.

Efter en årrække med ansættelser ved blandt andre hospitalerne i Silkeborg, Kolding og Vejle blev Else Marie Vestergaard udnævnt til afdelingslæge i 2008, og siden er det blevet til seks års ledererfaring inden for det klinisk biokemiske område.

Else Marie Vestergaard kommer senest fra en stilling som laboratorieansvarlig overlæge ved Klinisk Genetisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital. Hun har igennem mange år fungeret som klinisk lektor i henholdsvis klinisk biokemi og klinisk genetik og varetaget undervisning af lægestuderende.


Else Marie Vestergaard har endvidere mange års forskningserfaring inden for bl.a. molekylær medicin. Derfor kommer hun også til at indgå i forskningsmiljøet på Regionshospitalet Horsens og bidrage til den yderligere udvikling af hospitalets forskningsindsats.

I Blodprøver og Biokemi vil Else Marie Vestergaard udgøre afdelingsledelsen sammen med ledende bioanalytiker Tina Arentzen Bjerre.

Om Blodprøver og Biokemi:

• Afdelingen har 70 medarbejdere, hvoraf de 50 er bioanalytikere. Bioanalytikerne er organiseret i tre teams med kompetencer centreret omkring præanalyse, biokemi/koagulation samt hæmatologi/serologi.

• Blodprøver og Biokemi varetager den klinisk biokemiske funktion og har derudover funktioner inden for klinisk immunologi, herunder donortapning, serologi og blodudlevering. Funktionen indgår i et regionalt blodcenter og et regionalt knoglecenter. Afdelingen varetager også knoglebank og distal trykmåling.

• Blodprøver og Biokemi har prøvetagning på Regionshospitalet Horsens og på Skanderborg Sundhedshus. Derudover har afdelingen et blodprøvested på VitaPark i Odder.

• Afdelingen har en stab af dygtige medarbejdere og er en velfungerende afdeling med høj produktivitet. Laboratoriet er fuldt automatiseret og har fokus på løbende at effektivisere arbejdsgange og udvikle det gode samarbejde med de øvrige afdelinger på hospitalet.

• Blodprøver og Biokemi indgår også i et velfungerende samarbejde med områdets praktiserende læger i den sydlige del af Region Midtjylland. Alt sammen med fokus på at sikre gode og hensigtsmæssige patientforløb.

Flere oplysninger:

Else Marie Vestergaard, overlæge, klinisk lektor Ph.D.
Tlf. 51266076
elvest@rm.dk