26.03.2018

Zywia Brouer er ansat som ny ledende overlæge i Regionspsykiatrien Horsens.

Zywia Brouer er 40 år og har siden februar 2017 arbejdet som overlæge i Regionspsykiatrien Horsens. Hun er uddannet som speciallæge i psykiatri i 2010, og hun har været i berøring med psykiatrien i Region Midtjylland flere gange i sin karriere med stillinger i både Regionspsykiatrien Midt i Viborg, på psykiatriske afsnit i Risskov og som afdelingslæge på Hammel Neurocenter, hvor hun behandlede psykiatriske tilstande hos svært fysisk syge patienter. 

Den nye afdelingsleder har et stort ønske om at føre den gode udvikling i afdelingen videre og gøre Regionspsykiatrien Horsens til et endnu bedre behandlingssted for patienter og en endnu bedre arbejdsplads for medarbejderne. Til at løse dén opgave vil hun trække på sin brede psykiatriske erfaring fra både sengeafsnit og ambulante afsnit samt det indgående kendskab, hun har til Regionspsykiatrien Horsens fra både sit nuværende job som overlæge og sit tidligere job som afdelingslæge på stedet.

Zywia Brouer kommer til at udgøre afdelingsledelsen i Regionspsykiatrien Horsens sammen med oversygeplejerske Kirsten Yde.

Privat er hun bosat i Horsens med sin mand og sin syv-årige datter.

Zywia Brouer tiltræder stillingen 1. april 2018.

Yderlige oplysninger:

  • Lægefaglig direktør Per Jørgensen, tlf. 20 66 33 84.