08.03.2018 

Besparelser på ca. 40 mio. kroner på de regionale busser skal indfases over højest tre år. Det foreslår Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling. Når hele besparelsen ikke skal findes på én gang, er det for at få tid til dialog med borgere og kommuner.  

Sidste år besluttede regionsrådet at udskyde besparelser på de regionale busser. Fra 2007 til 2017 steg udgifterne til kollektiv trafik fra 40 % til 52 % af Regional Udviklings budget. Da der ikke blev sparet på kollektiv trafik i 2018, udgør den i år ca. 56 % af budgettet.

Hver dag stiger cirka 55.000 midtjyder på de blå regionalbusser til arbejde, uddannelse eller fritidsaktiviteter. Foto: Niels Åge Skovbo.

Prisen var i første omgang, at andre af regionens opgaver som uddannelse, kultur og erhvervsudvikling blev beskåret. Men nu skal der findes en varig løsning, siger Jørgen Nørby (V), formand for Udvalg for Regional Udvikling.

Løsninger sammen med kommunerne

Konkret foreslår udvalget, at besparelserne indfases hurtigst muligt, men senest med fuld virkning fra budgetåret 2021. 

- Problemet med, at vi har alt for få indtægter og for store udgifter på busserne, er ikke gået væk siden efteråret, og vi bliver nødt til at finde en løsning. Men vi skal på den anden side have tid til at gøre det ordentligt og have tid til at arbejde løsninger godt igennem med kommuner og borgere, forklarer Jørgen Nørby (V).

Besparelser på andre områder

Med forslaget lægges der op til at spare mest muligt af de ca. 40 mio. kroner med virkning fra 1. januar 2019.

 

Busdriften går fri i 2018, men andre dele af den regionale udvikling må spare, indtil busbesparelserne er på plads.

- Det er ærgerligt, at vi må nedprioritere andre vigtige områder som miljø, kultur, uddannelse og vores erhvervsudvikling. Men vi anbefaler regionsrådet, at det er prisen for at få tid til at lytte og finde de bedste busløsninger i regionen, og nu skal der udarbejdes en plan for indfasningen af besparelserne, som regionsrådet skal godkende, siger Flemming Knudsen (S), der er næstformand i Udvalg for Region Udvikling.

Fakta

  • Region Midtjylland skal finansiere et regionalt busnet, der forbinder de større byer. På samme måde skal de enkelte kommuner finansiere lokale ruter inden for kommunens grænser.
  • Region Midtjylland finansierer næsten 100 regionale busruter.
  • Midttrafik koordinerer og planlægger bustrafikken for Region Midtjylland.
  • I 2018 bruger Region Midtjylland 343,3 mio. kroner til kollektiv trafik. Det samlede budget for hele Regional Udvikling er 616,6 mio. kroner.
  • Den regionale trafikstyregruppe, der er nedsat under Kommunekontaktrådet (KKR) i Region Midtjylland, og har repræsentanter fra kommuner, region og Midttrafik. Gruppen skal lave en kollektiv trafikplan for kommuner og region i samarbejde med Midttrafik. Siden besparelserne blev udskudt har trafikstyregruppen også haft til opgave at kigge på årsagerne til de stigende udgifter i den kollektive trafik.
  • Til april er busdrift på dagsordenen til møde i Kontaktudvalget, som tæller regionsrådsformand og borgmestre fra regionens kommuner.