21.03.2018

Besparelserne på den regionale busdrift skal indfases hurtigst muligt. Stigende udgifter til kollektiv trafik risikerer ellers at udhule andre regionale kerneopgaver som rent drikkevand, kultur og erhvervsfremme.

De nødvendige besparelser på 40 mio. kroner på den regionale finansiering af kollektiv trafik skal indfases hurtigst muligt. Det vedtog Regionsrådet med solidt flertal på dagens møde. SF og Enhedslisten stemte imod. Det blev samtidigt besluttet, at administrationen nu skal udarbejde en endelig plan for indfasning af besparelserne til godkendelse i Regionsrådet.

Frem mod vedtagelse af den endelige plan for besparelserne ønsker regionen tæt dialog med kommunerne. Både om de enkelte busruter, der bliver berørt, og om den overordnede sammensætning af den kollektive trafik. Både forud for dagens beslutning og i de kommende måneder ligger således en grundig proces.

- Alle kommuner har tidligere været hørt, og vi fortsætter nu dialogen for at finde de bedst mulige løsninger. Men det ændrer ikke ved, at der skal findes tilpasninger i det regionale rutenet hurtigst muligt dog senest med fuld virkning fra budgetåret 2021, siger formand for Regionsrådet Anders Kühnau (S).

Sikrer penge til forurening, kultur og erhverv

Finansiering af busdriften kommer fra budgettet til Regional Udvikling, der også dækker regionens opgaver med eksempelvis kultur, erhvervsfremme samt bekæmpelse af jordforurening og sikring af rent drikkevand. Derfor fremhæver formand for Udvalget for Regional Udvikling, Jørgen Nørby (V), at tilpasningen af den kollektive trafik er et spørgsmål om politisk prioritering.

- Vi skal også hjælpe de tusindvis af familier, der lever med forurenede grunde. Det kan vi ikke, hvis udgifterne til kollektiv trafik får lov til at fortsætte den nuværende udvikling, siger Jørgen Nørby (V).

Fakta

  • Udgifterne til den regionale finansiering af kollektiv trafik er de seneste år vokset og udgør i 2018 56 pct. af budgettet til Regional Udvikling. I 2007 udgjorde den 40 pct.
  • I 2018 bruger Region Midtjylland 343,3 mio. kroner til kollektiv trafik. Det samlede budget for hele Regional Udvikling er 616,6 mio. kroner.
  • Regionsrådet har nu besluttet, at besparelserne skal indfases hurtigst muligt dog senest med fuld virkning fra budgetåret 2021.
  • Region Midtjylland udarbejder nu på baggrund af dialog med kommunerne et endeligt forslag til besparelserne.

Se mere fakta om kollektiv trafik og de regionale busser