23.11.2018

Bedre udnyttelse af energi og ressourcer i de mange små og mellemstore virksomheder er afgørende i arbejdet for at udvikle Midtjylland som en bæredygtig region. Samtidigt kan det styrke virksomhederne. Nyt projekt vil rådgive om og støtte grønne investeringer.

Et nyt projekt, der vil screene 800 midtjyske virksomheder for mulige energieffektiviseringer er rykket nærmere realisering. Både Region Midtjyllands udvalg for Regional Udvikling og Forretningsudvalg har nemlig tiltrådt en indstilling fra vækstforum til projektet om 7,5 mio. kroner af regionens erhvervsudviklingsmidler. Midlerne fordeles over de kommende tre år, og regionsrådet tager endelig stilling til bevillingen på sit møde d. 28. november.

- Det er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne, at de har en effektiv udnyttelse af energi og ressourcer. Samtidig bidrager projektet til generelt lavere klimabelastning i regionen, mere fart på den grønne omstilling og dermed et endnu bedre sted at bo og leve for alle midtjyder, siger formand for Udvalget for Regional Udvikling, Jørgen Nørby (V).

Støtte til investeringer

Udover screening af det grønne potentiale i cirka 800 virksomheder, er planen, at cirka 500 virksomheder får rådgivning til effektiviseringerne. De virksomheder, hvor potentialet er størst modtager derefter støtte til implementering grønnere løsninger. Som udgangspunkt med et tilskud på cirka 10 pct. af investeringen.

- Det er et oplagt eksempel på, hvordan erhvervsfremme både kan understøtte virksomhedernes vækst og samtidigt bidrage til regionens vision om at være en attraktiv og bæredygtig landsdel, siger næstformand i Udvalget for Regional Udvikling, Flemming Knudsen (S). Udover de 7,5 regionale millioner finansieres projektet med 15 mio. kr. af EU's Regionalfond og 17,5 mio. kr. i egenfinansiering.

Fakta

  • "Energieffektivitet og CO2-besparelser i virksomheder i Region Midtjylland" er indstillet til 7,5 mio. kroner fordelt over tre år (2019-2021) fra regionens erhvervsudviklingsmidler.
  • Ringkjøbing-Skjern Kommune er operatør og Skive og Aarhus Kommuner deltager i konsortiet bag. Målgruppen er virksomheder i hele regionen.
  • Udover den regionale bevilling finansieres projektet med 15 mio. kr. af EU's Regionalfond og 17,5 mio. kr. i egenfinansiering.
  • Regionsrådet tager endeligt stilling til bevillingen på sit møde den 28.11.2018.

Flere oplysninger