20.11.2018

Fra torsdag 22. november bliver skadestuen på Aarhus Universitetshospital fælles for patienter med både fysiske og psykiske sygdomme. Målet er bl.a. at forbedre behandlingen af psykisk syge patienter. 

På torsdag kommer Aarhus Universitetshospital et skridt nærmere lighed i sundhedsvæsenet, når skadestuen også begynder at byde velkommen til patienter med psykiske sygdomme, der har akut brug for hjælp. Tidligere er disse patienter mødt op i en særlig psykiatrisk modtagelse i Risskov. Fra den 22. november er det slut. 

- Der er i dag helt urimelig stor forskel på, hvor længe fysisk og psykisk syge patienter lever. Vi taler flere årtier til forskel, og det mener jeg ikke, vi som samfund kan være bekendt, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S). 

- Det er en åbenlys urimelighed, som vi i Region Midtjylland blandt andet vil ændre på ved at møde alle akut syge patienter på samme måde, uanset om det er krop eller sind, der er akut skadet, siger formanden. 

Kortere liv for psykiatriske patienter

En stor, nordisk undersøgelse har dokumenteret, at psykisk syge patienter dør 15-20 år tidligere end befolkningen generelt. De dør vel og mærke ikke af deres psykiske sygdomme, men af livstilssygdomme som diabetes, KOL og hjerte-karsygdomme, som kunne være blevet behandlet, hvis de var blevet opdaget i tide.

- Psykisk syge patienter lever ofte med skjulte fysiske sygdomme, fordi der i psykiatrien først og fremmest er fokus på at behandle de psykiske sygdomme, siger Per Jørgensen, lægefaglig direktør i Psykiatri og Social i Region Midtjylland.

- I den fælles akutmodtagelse vil patienterne have mulighed for at få både deres fysiske og psykiatriske symptomer vurderet, fordi al lægefaglig ekspertise er samlet. Det er et væsentligt fremskridt, vurderer Per Jørgensen. 

Et mere sammenhængende sundhedstilbud

Claus Thomsen, lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital, er enig i, at en fælles akutmodtagelse bliver til fordel for patienter med både fysiske og psykiske sygdomme.

- Vi har i dag patienter med f.eks. selvskadende adfærd, som først skal syes på skadestuen og som derefter køres til psykiatrisk modtagelse for at blive behandlet for psykiske lidelser, siger Claus Thomsen. 

- De patienter kan vi nu give et bedre og mere sammenhængende tilbud, fordi der i den fælles skadestue både arbejder psykiatriske læger og akutlæger, ligesom vi kan tilkalde læger fra andre relevante specialer, siger den lægefaglige direktør på Aarhus Universitetshospital.

FAKTA

  • Torsdag d. 22. november kl. 10 bliver psykiatrisk modtagelse en del af Akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Der sker samtidig med, at psykiatrien i Risskov flytter ind i det nye hospitalsbyggeri i Skejby.
  • Man skal altid ringe i forvejen, før man tager af sted til skadestuen. Hverdage kl. 8-16 skal man ringe til sin praktiserende læge, mens man hverdage mellem kl. 16-8 og i weekender og på helligdage skal kontakte Lægevagten.
  • Når en psykisk syg patient møder op på skadestuen, bliver patienten modtaget af en sygeplejerske, som vurderer, om patienten kan vente sammen med andre patienter, om patienten skal vente i et skærmet venteværelse eller har behov for ro i et ledigt undersøgelsesrum.
  • Skadestuen har psykiatriske sygeplejersker på arbejde døgnet rundt, ligesom en psykiatrisk læge er til stede eller på tilkald.
  • Tvangsindlagte og domsanbragte patienter skal ikke via skadestuen, men bliver ført direkte til de relevante afdelinger. 

Adressen til den fælles skadestue er:

 

Skadestuen og Lægevagten

Aarhus Universitetshospital, Skejby

Palle Juul-Jensens Boulevard 161

Indgang J3

8200 Aarhus N

 

Yderligere oplysninger

  • Anders Kühnau (S), regionsrådsformand, Region Midtjylland, tlf. 2360 2768
  • Claus Thomsen, lægefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital, claus.thomsen@rm.dk, tlf. 2913 5849
  • Per Jørgensen, lægefaglig direktør, Psykiatri og Social, pej@rm.dk, tlf. 2066 3384