30.11.2018

Regionsrådet ønsker at drive lægeklinik i Lemvig og arbejder tæt sammen med Lemvig Kommune om at udvikle tilbud i sundhedshuset

Lemvig Kommune og Region Midtjylland er enige om at etablere et fælles sundhedshus med akutklinik, kommunale sundhedstilbud, alment praktiserende læger og en lægeklinik drevet af hospitalsenheden Vest.

Sundheds- og Akuthuset skal bl.a. videreudvikle det tætte samarbejde som kommunen, hospitalet og egnens læger allerede har om at sikre gode og sammenhængende lokale sundhedstilbud.

Flere tilbud tæt på borgerne

Lemvig Kommune har sat 15 mio. kr. af til at udvikle nye tilbud i Sundhedshuset, der bygges om for i alt 11,7 mio. kr. og også kommer til at rumme hospitalsfunktioner. Hovedparten af ombygningen har kommune og region søgt og fået statslige midler til. Region Midtjylland bidrager med 1. mio. kr.

- Det har længe været en udfordring at sikre alle borgere i Lemvig en læge. Nu rykker vi endnu tættere sammen med læger, kommune og hospital for at udvikle nye lokale sundhedstilbud til gavn for borgerne og attraktive vilkår for læger, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

- Sundheds- og Akuthuset er gode og positive bud på at tiltrække nye læger til kommunen. Jeg glæder mig over, at vi nu får søgt de 8 mio. hjem som vi blev lovet i 2011 i forbindelse med beslutningen om etablering af hospitalet i Gødstrup, således at Akuthuset nu kan etableres. Jeg har store forventninger til at vi kan udvikle nye, nære sundhedstilbud i samarbejde med Regionen og de praktiserende læger, til glæde for borgerne i hele kommunen, siger borgmester i Lemvig Kommune, Erik Flyvholm (V).

Borgerne bliver inddraget

Regionen har forlænget sin kontrakt med Nordic Medicare til 1. september 2019, hvorefter regionsklinikken med to læger og 3.200 patienter tager over. Klinikken vil have speciallæger i almen medicin, andet sundhedsfagligt personale og sekretærer ansat.

Regionsrådet har netop besluttet at søge om lov til at oprette regionsklinikken i Sundheds- og Ældreministeriet.  

Region og kommune holder sammen et borgermøde om planerne i foråret 2019.

- Jeg er optaget af at borgerne, kommunen og vi sammen finder ud af, hvilke fagligheder det giver bedst mening at have lokalt, siger Annette Roed (S), der er formand for det regionale udvalg for Nære Sundhedstilbud.

Hun peger på borgernes sundhedsprofil fra regionens "Hvordan har du det?"-undersøgelse som et oplagt udgangspunkt for debatten.

En bredt sammensat styregruppe af sundhedsprofessionelle skal udvikle Lemvig Sundhedshus.

Fakta

 • 1. september 2019 vil Region Midtjylland etablere en regionsdrevet almen medicinsk klinik på Regionshospitalet Lemvig. Klinikken skal drives som forsøg i seks år.
 • Målet er bl.a. at undersøge mulighederne for at udvikle
  - nye tilbud i samarbejde med kommunerne i Vest
  - nye samarbejdsformer mellem almen praksis og kommunale- og regionale sundhedstilbud
  - tilknytning af nye faggrupper
  - forsøg med værdi- og kvalitetsstyring fremfor økonomistyring
 • Sundheds- og Ældreministeriet skal ifølge sundhedslovens § 227 give dispensation til, at regionen ikke sender driften af lægehuset i udbud til private firmaer, inden regionsklinikken oprettes.
 • Praktiserende læger, Region Midtjylland, Lemvig Kommune og resten af kommunerne i Hospitalsenheden Vests optageområde har et meget tæt og godt samarbejde om at sikre borgerne gode og sammenhængende lokale sundhedstilbud.

Flere oplysninger

 • Regionsrådsformand Anders Kühnau (S), tlf. 2360 2768 kuhnau@rr.rm.dk
 • Borgmester i Lemvig Erik Flyvholm (V), Tlf. 9783 4079 erik.flyvholm@lemvig.dk
 • Formand for Nære Sundhedstilbud Annette Roed (S), tlf. 5384 9440 annette.roed@rr.rm.dk