15.11.2018

Når 2018 bliver til 2019 udløber et fireårigt satspuljeprojekt, der har haft til formål at løfte medarbejdernes faglige niveau. 

Psykiatrien i Region Midtjylland modtog fra 2015-2018 42,6 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet til kompetenceudvikling. De fleste af pengene er gået til tre store kursusforløb, som alle relevante medarbejdere har været tilmeldt:

  • Deeskalering, der er et redskab til at forebygge konflikter med.
  • Safewards, der handler om kommunikationen med patienterne.
  • Grundlæggende miljøterapi, der gør patienterne mere selvhjulpne.

Andre tiltag har været en række kursusforløb i for eksempel specifikke diagnoser, selvmordsforebyggelse, introduktionskurser til psykiatriske diagnoser og sikker medicinering. Denne viden er uvurderlig i psykiatrien hvor der ikke benyttes dyrt apparatur, men kommunikation, relationer og specialiseret viden i sygdomsbehandlingen. Medarbejderne har desuden haft indflydelse på udformningen af kursusforløbene via de lokale samarbejdsudvalg.

- Medarbejderne har fået et kompetencemæssigt løft, der både vil gavne arbejdsmiljøet og patienterne, siger Gert Pilgaard Christensen, direktør i Psykiatri og Social, Region Midtjylland.

- Især de fælles tværgående kurser er vigtige, fordi de betyder, at alle har fået et fælles sprog på tværs af afdelingerne i regionen. Dermed kan vi bedre dele viden og erfaringer, siger han.

Det er endnu for tidligt at måle og veje resultaterne af indsatsen, og enkelte kurser er heller ikke helt færdige. Psykiatriens ansatte har dog til sammen deltaget i kursusforløb, e-læring og på konferencer 15.672 gange siden 2015. 

 

Flere oplysninger

Gert Pilgaard Christensen, direktør og HMU-formand: 40 36 01 41

Bent Lykke, plejer og HMU-næstformand: 51 57 66 35