13.11.2018

To store forskningsbevillinger på henholdsvis 3,7 millioner kroner og 1,3 millioner kroner til Aarhus Universitetshospital Psykiatrien skal bruges til at evaluere effekten af farmakogenetisk testning.

Forskningsfarmaceut Christiane Gasse fra Afdeling for Psykoser og Afdeling for Depression og Angst, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, har netop modtaget to bevillinger på henholdsvis 3,7 millioner kroner fra Alfred Benzon Fonden og 1,3 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden. Bevillingerne skal bruges på projektet "Klinisk relevans og implementering af farmakogenetisk testning i psykiatrien".

Omkring en tredjedel af Danmarks befolkning kommer i løbet af deres levetid i behandling for en psykisk sygdom. En stor del af disse patienter vil blive behandlet med for eksempel antidepressiv eller antipsykotisk medicin. Imidlertid kan manglende effekt af den medikamentelle behandling og omfanget af bivirkninger skyldes den genetiske baggrund hos den enkelte patient.

Ved farmakogenetisk testning undersøges de genvarianter, der har betydning for effekt og nedbrydning af lægemidler, og dette gør det muligt at tilpasse den medikamentelle behandling til den enkelte patient tidligt i behandlingsprocessen. Formålet er at skræddersy den medicinske behandling til den enkelte patient, så effekten optimeres og bivirkninger minimeres.

Forskningsprojektet anvender data fra danske registre og genetisk information på 50.000 mennesker med svær psykisk sygdom og 28.000 tilfældigt udvalgte personer født i Danmark. Projektet undersøger, hvilken rolle 13 udvalgte gener spiller i sygdoms- og behandlingsforløbet for personer med alvorlig psykisk sygdom, når disse samtidig behandles med bestemte lægemidler.

Projektet vil bidrage med ny viden til at forbedre den medikamentelle behandling af mennesker med alvorlig psykisk sygdom.

Projektet sker i samarbejde med The Lundbeck Foundation Initiative for Integrative Psychiatric Research (iPSYCH) og Universitet i Leiden, Holland.

Flere oplysninger

  • Forskningsfarmaceut Christiane Gasse, PhD, Afdeling for Depression og Angst, tlf. 5119 1476 / chgass@rm.dk