NIDO_indgang_udsnit_1024.png

Forsknings- og uddannelsescenteret NIDO|Danmark i Gødstrup skal kendes på højt internationalt niveau og fokusere på folkesygdomme. Ill.: KPC Herning A/S

05.11.2018

Med Region Midtjylland og Herning Kommune som de helt store bidragsydere er Regionshospitalet Gødstrup sikret den fulde udgave af forsknings- og uddannelsescentret NIDO|Danmark. KPC Herning A/S bliver totalentreprenør på det 142,8 mio. kr. store byggeri.

Med stor økonomisk opbakning fra både offentlige og private bidragsydere er den vestlige del af Danmark nu sikret et stærkt sundhedsfagligt forsknings- og uddannelsescenter på Regionshospitalet Gødstrup.

NIDO|Danmark er en investering i et forsknings- og uddannelsesmiljø, der kan noget andet, end det de store og specialiserede universitetsmiljøer bidrager med, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

- Centeret skal være kendetegnet ved højt internationalt niveau, og al forskning, uddannelse og innovation skal hjælpe os til at forstå og behandle de sygdomme, der plager mange mennesker hver dag, forklarer regionsrådsformanden.

- Derudover er det også vores klare ønske at bidrage til, at vi får et Danmark og en region i balance, også når det gælder forskning og uddannelse, siger regionsrådsformanden. 

Region Midtjylland bidrager med samlet 115,8 mio. kr.

Investeringen og de ambitiøse mål efterlader ikke plads til tøven, og formanden glæder sig over, at det lykkes at realisere den komplette udgave af forsknings- og uddannelsescenteret ved hospitalet i Gødstrup.

Glæden deles af Herning Kommunes borgmester Lars Krarup (V).

- NIDO|Danmark er en hjørnesten i vores bestræbelser på at sikre den bedst uddannede arbejdskraft til supersygehuset i Gødstrup. Den høje forskningsmæssige aktivitet vil gøre NIDO|Danmark, og supersygehuset, attraktiv for de allerdygtigste læger, siger Lars Krarup.

- Jeg vil gerne sige tak til alle, der har bidraget til, at dette projekt nu realiseres. Det er af meget stor betydning for hele det midt- og vestjyske område og vores driftige erhvervsliv. NIDO|Danmark bliver jo en spændende mulighed for virksomheder, der vil teste ideer og afprøve samarbejder med sundhedssektoren. 

Herning Kommune bidrager med 20 millioner kroner. 

Ved siden af den udvidede offentlige støtte er det Vestdanske forsknings- og uddannelsescenter allerede sikret kontant opbakning fra en række forskellige private virksomheder og fonde, som alle ser nye muligheder i offentligt-privat samarbejde.

Regionsrådet har blandt tre muligheder valgt KPC Herning A/S som totalentreprenør på byggeriet. NIRAS A/S bliver bygherrerådgiver, mens Region Midtjylland er bygherre. 

Forsknings- og uddannelsescentret NIDO|Danmark er et selvstændigt anlægsprojekt med finansiering fra Region Midtjylland, kommuner, fonde og private donationer. Centeret deler ikke økonomi med Regionshospitalet Gødstrup, der har fået tilskud fra den statslige kvalitetsfond.

Bidragsydere

 

  • Region Midtjylland 115,8 mio. kr.
  • Herning Kommune 20 mio. kr.
  • Kommuner i hospitalets optageområde 2 mio. kr. (Holstebro, Ringkøbing- Skjern, Ikast-Brande, Lemvig, Struer)
  • Fonde, privatpersoner, virksomheder 5 mio. kr.