Den danske overlæge og professor, Per Fink, PhD, Dr.med, er blevet inviteret til Columbia University i New York for at dele sin viden om funktionelle lidelser ved konferencen "Healing 'unexplainable' pain: Advances in Multidiciplinary Integrated Psychosomatic Care".

Funktionelle Lidelser er en samlebetegnelse for en gruppe af sygdomme, som er kendetegnet ved at befinde sig i spændingsfeltet mellem det psykiske og det fysiske. Patienterne er plaget af fysiske symptomer som fx træthed, smerter, usædvanlig udmattelse efter fysisk anstrengelse, koncentrationsbesvær mm. Tidligere har lægevidenskaben haft svært ved at forstå og anerkende mekanismerne bag de funktionelle lidelser, og patienterne har været overladt til sig selv uden at få tilbud om effektiv behandling.

Gennem de senere år har forskningen vist, at der både er biologiske, psykologiske, sociale og miljømæssige årsager til de funktionelle lidelser, men der er stadig meget, man ikke ved, og derfor har det stor værdi, når forskere fra hele verden mødes og deler deres viden med hinanden.

"På Aarhus Universitetshospital er vi ret langt fremme i den del af forskningen, som handler om, hvordan vi kan diagnosticere og behandle disse tilstande," forklarer Per Fink, som har forsket i Funktionelle Lidelser i mere end 30 år, og modtaget flere internationale priser for sin forskning.

"Men vores forskning kan ikke stå alene. Forskere på Columbia University er for eksempel meget langt fremme i undersøgelsen af, om man kan finde biomarkører, som kan hjælpe os med at stille mere præcise diagnoser og give os en bedre forståelse af de mekanismer, som udløser de funktionelle lidelser."

"Dette er spændende og på linje med den forsknings vi selv har igangsat om biologiske mekanismer betydning for funktionelle lidelser, hvor vi har sat fokus på betydningen af infektioner, immunsystemet, energiomsætninger, gener mfl. Endvidere har vi også en neuroforskningens linje hvor hjernen og nervesystemets betydning i de funktionelle tilstande undersøges" 

I Danmark findes der mennesker, som er modstandere af, at forskere på den måde fraviger den klassiske adskillelse mellem fysisk og psykisk sygdom og i stedet forsøger at undersøge sygdom og helbredelse med en bred og såkaldt multifaktoriel eller bio-psyko-social tilgang. Denne modstand er et internationalt fænomen, og i USA har nogle af modstanderne ligefrem organiseret sig og kalder sig 'patient-aktivister'. En gruppe af aktivister har taget initiativ til en underskriftsindsamling imod bl.a. Per Finks aktive deltagelse i konferencen i New York. Arrangørerne af konferencen har dog nægtet at lade sig presse til at begrænse den frie akademiske diskussion.

"Nogle patienter med Funktionelle Lidelser har oplevet en stor ligegyldighed fra sundhedsvæsnet," fortæller Per Fink.

"Og der er ingen tvivl om, at der ikke kun i Danmark men også i mange andre lande mangler behandlingstilbud. En del af modstanden handler om, at der findes en frygt for, at hvis vi kigger på sygdomme fra flere forskellige vinkler på én gang, så risikerer patienterne at blive overset og ikke taget alvorligt. Og sådan en frygt kan i nogle tilfælde føre til modstand."

Formålet med konferencen er dog at dele de nyeste forskningsresultater, så den samlede viden internationalt set kan blive større end den er i dag. Og forhåbentlig vil nye former for samarbejde på tværs af kontinenter og landegrænser føre til bedre forhold for mennesker med funktionelle lidelser. For Funktionelle Lidelser er stadig en gruppe af sygdomme, som har behov for prioritering og opmærksomhed.

Konferencen foregår d. 20-21. oktober på Columbia University Medical Center. Læs mere her:

http://www.columbia.edu/~al2898/columbia_psychosomatics/conference-2018/program.html

Information om Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital:

www.funktionellelidelser.dk