01.10.2018

Søren Nielsen er tiltrådt som klinisk professor ved Steno Diabetes Center Aarhus på Aarhus Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. Her skal han forske i fedt- og sukkeromsætning hos mennesker med diabetes.

Nyere forskning viser, at den øgede risiko for at udvikle hjertesygdom hos mennesker med diabetes kan skyldes ændringer i hjertets og leverens omsætning af sukker og fedt.

Som nyudnævnt klinisk professor ved Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA) på Aarhus Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet skal overlæge, dr.med. Søren Nielsen undersøge, hvilke koordinerende mekanismer der findes imellem leverens og hjertets fedt- og sukkeromsætning samt hvordan de påvirkes af nyere medicinske præparater til behandling af type 2-diabetes. Det sker i tæt samarbejde med internationale topforskere fra blandt andet Oxford University og forskerkolleger på Aarhus Universitetshospital.

Værdifuld viden skal forebygge og behandle hjertesygdom

- Min forventning er, at denne forskning vil bidrage med værdifuld ny viden, som på sigt kan bruges til at udvikle metoder til forebyggelse og behandling af tidlige stadier af hjertesygdom hos mennesker med øget risiko for hjertesygdom.

Det siger Søren Nielsen, som glæder sig til at bringe sin forskning og kompetencer i spil i SDCA.

Aktiv forsker

- Søren Nielsens forskning er vigtig og afgørende for blandt andet mennesker med type 2-diabetes, og vi er glade for at få en så aktiv og produktiv forsker som Søren med på vores hold, siger Troels Krarup Hansen, der er direktør for Steno Diabetes Center Aarhus.

Ansættelsen af Søren Nielsen sker som led i opbygningen af SDCAs forskningsorganisation. Søren Nielsen vil ved siden af sit professorat også fungere som overlæge på SDCA på Aarhus Universitetshospital.

Fakta

  • Søren Nielsens kliniske professorat er eksternt finansieret af henholdsvis Novo Nordisk Fonden og Steno Diabetes Center Aarhus.
  • Søren Nielsen modtog i maj 2018 et Borregaard klinisk forskerstipendium fra Novo Nordisk Fonden på 4.875.410 kr. til det 5-årige forskningsprojekt "Hepatisk og kardiel metabolisk fleksibilitet ved NAFLD og NASH". Læs mere her.
  • Læs mere om Søren Nielsen

Fakta om Steno Diabetes Center Aarhus

  • Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA) er per 1. januar 2018 etableret i et samarbejde mellem Region Midtjylland og Novo Nordisk Fonden med det formål at styrke diabetesindsatsen til gavn for diabetespatienter i hele Region Midtjylland.
  • SDCA er fysisk og organisatorisk forankret på Aarhus Universitetshospital og fungerer som Region Midtjyllands specialiserede videns- og kompetencecenter inden for diabetes.
  • Læs mere om SDCA.

Yderligere oplysninger

  • Troels Krarup Hansen, Direktør, Steno Diabetes Center Aarhus troeha@rm.dk, mobil: 61 67 96 16

 

  • Niels Jessen, Forskningschef, Steno Diabetes Center Aarhus nieljess@rm.dk, mobil: 28 59 63 52