08.10.2018 

En gammel forurening ved en af cykelproducenten Winthers produktionsbygninger i Them påvirker indeklimaet hos naboer og truer grundvandet et sted, hvor der indvindes drikkevand. I dag løftes entreprenørmaskiner ind på området, og arbejdet med at bore forurening op går i gang om en uge.

Der bliver boret 200 tons forurenet jord op, når maskinerne i uge 42-44 skal fjerne en gammel forurening med klorerede opløsningsmidler. Forureningen stammer primært fra perioden 1963-85. Dengang brugte cykelproducenten bl.a. trichlor til et affedtningsanlæg. Det har efterladt en betydelig forurening på et mindre område på grunden.

- Det her er desværre et klassisk eksempel på en af de opgaver, der nu er regionens og altså samfundets ansvar, fordi virksomheder dengang handlede efter gældende regler og ikke kan påbydes at rydde op. Nu gør vi det, og jeg er glad for, at vi får grebet ind, så vi kan afværge yderligere skade. Vi kan ikke være tjent med, at borgere kan få ødelagt indeklimaet i deres hus, og at grundvand trues i et område, hvor man lokalt har brug for at indvinde drikkevand, konstaterer formand for Udvalget for Regional Udvikling Jørgen Nørby (V).

Kompliceret at fjerne forureningen

I 2015 indledte Region Midtjylland undersøgelser på grunden, da der var mistanke om forurening. Siden er der taget flere hundrede jord-, luft- og vandprøver for at få kortlagt forureningen. 

Markering_oprensningsomraade_Them_1024px.jpg

Den røde markering viser det område, hvor entreprenørmaskiner rykker ind mandag den 8. oktober. Fra området fra der bores 200 tons forurenet jord op i uge 42 og 43. Fotoillustration: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) og Region Midtjylland.

I 2016 blev der ved en rutineundersøgelse fundet rester af klorerede opløsningsmidler i en af Them Vandværks boringer nær produktionsgrunden. Og i forbindelse med regionens undersøgelser blev der påvist en effekt på indeklimaet i en nærliggende bolig.

- Det har været en kompleks opgave at få lokaliseret, præcis hvor på grunden vi kan sætte ind med en oprensning. Men nu har vi altså et ”hot spot” med koncentreret forurening ned til 6-7 meters dybde. Det komplicerer dog arbejdet, at fabrikken jo stadig er i fuld drift, og samtidig er der komplicerede geologiske forhold, hvor vi skal sørge for ikke at bryde igennem det naturlige lerlag, der jo er med til at beskytte grundvandet. Men nu har vi heldigvis fundet en løsning, hvor vi kan hejse maskinerne ind på et lille område og herfra bore de 200 tons forurenet jord op, forklarer kontorchef Morten Bondgaard fra regionens miljøafdeling, der roser både Silkeborg Kommune, virksomheden og det lokale vandværk for at bidrage til at få løst opgaven.

Fortsat forurening tilbage på grunden 

Indsatsen med at bore jord op giver dog ikke en forureningsfri grund ved cykelproducenten i Them, selv om der nu bliver fjernet et område med høj koncentration.

- Vi fjerner så meget som muligt af det, som vi kan fjerne, og som vi med sikkerhed ved er med til at påvirke grundvandet, og som siver ud i jorden under nabogrunde. Det gør vi med de kommende ugers boringer. Økonomisk eller praktisk vil vi aldrig kunne fjerne alt. Men vi kan fjerne nok til, at det ikke bliver en større trussel for naboers indeklima. Samtidig reducerer vi påvirkningen af grundvandet over tid, når vi fjerner et ”hot spot”, pointerer Morten Bondgaard.