16.10.2018

Uanset hvor man bor eller færdes i Region Midtjylland, kan man melde sig som frivillig i TrygFondens Hjerteløberordning til at rykke ud for at give livreddende førstehjælp eller bringe en hjertestarter frem, hvis der er et hjertestop i nærheden. Målet er, at flere skal overleve.

Hvis flere mennesker skal overleve hjertestop i fremtiden, er der brug for danskernes hjælp.

Derfor har Region Midtjylland, på baggrund af gode erfaringer med TrygFonden Hjerteløber i Region Hovedstaden, indgået et samarbejde med TrygFonden om at udrulle hjerteløberprojektet i regionen.

Supplement til den professionelle akuthjælp

Samarbejdet betyder, at regionens akutberedskab ud over ambulance, akutlægebil, akutlægehelikopter m.m. nu også kan sende frivillige hjerteløbere af sted, når der bliver ringet 1-1-2 om hjertestop.

- Vi har i forvejen rigtig gode erfaringer med at trække på engagerede frivillige førstehjælpere, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke dem hver og en og i øvrigt opfordre dem til at melde sig som hjerteløbere, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

- Når vi nu bygger videre på det frivillige fundament, er det fordi vi som en del af hjerteløberordningen kan samle endnu flere frivillige om at hjælpe ved hjertestop, og dermed øges chancerne for at redde liv. Jeg kan kun opfordre til, at alle med mod på at træde til for andre, allerede i dag melder sig til hjerteløberordningen, siger Anders Kühnau.

Hjerteløbere i Midtjylland kan nu kaldes ud

Tal fra TrygFonden Hjerteløber viser, at der allerede inden lanceringen i dag dagligt befinder sig flere end 1.000 tilmeldte hjerteløbere i Region Midtjylland. Fra i dag klokken 12.00 vil hjerteløberne kunne blive kaldt ud til et hjertestop, uanset om de befinder sig i Region Midtjylland eller Region Hovedstaden, hvor ordningen allerede har eksisteret i mere end et år.

Indtil der er tilmeldt tilstrækkeligt mange hjerteløbere, bliver de eksisterende korps af 1-1-2-førstehjælpere fortsat kaldt ud.

Hurtig hjælp redder liv

Alene i Region Midtjylland bliver ca. 1.200 mennesker hvert år ramt af hjertestop. Når 1-1-2 får et opkald om hjertestop, bliver de nærmeste hjerteløbere alarmeret via hjerteløber-appen på deres telefon. Af de løbere, der accepterer missionen, bliver nogle sendt direkte til hjertestoppet for at påbegynde hjertelungeredning, mens andre guides til at hente den nærmeste hjertestarter.

Jo flere frivillige, der melder sig til hjerteløberordningen, jo større er chancen for, at patienterne med hjertestop overlever.

- Vi ved, at det øger overlevelsen helt op til 50 pct., hvis der gives stød med en hjertestarter, inden ambulancen ankommer. Derfor kan de frivillige hjerteløbere gøre en stor forskel, siger lægefaglig direktør i Præhospitalet i Region Midtjylland Per Sabro Nielsen.

Hjertestarterne skal i brug i de private hjem

I TrygFonden har man i mange år arbejdet for at få flere til at træde til. Derfor lancerede man sidste år i samarbejde med Region Hovedstaden hjerteløberordningen, hvor 25.000 nu er frivillige hjerteløbere.

- Det er efterhånden blevet helt naturligt for danskerne at handle ved hjertestop, og langt flere overlever i dag end tidligere. Men når det gælder brug af hjertestartere og overlevelse i private hjem, så har vi ikke set den samme positive udvikling som i det offentlige rum. I TrygFonden tror vi på, at de frivillige hjerteløbere kan få stor effekt på overlevelsen i både private hjem og det offentlige rum, siger Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden.

TrygFonden Hjerteløber kommer med gode erfaringer

Når TrygFonden Hjerteløber bliver rullet ud i Region Midtjylland, sker det på baggrund af gode erfaringer fra Region Hovedstaden.

- Siden lanceringen i Region Hovedstaden i september 2017 er 6.489 frivillige hjerteløbere alarmeret til 810 hjertestop. Næsten halvdelen af hjerteløberne har accepteret alarmen og er løbet afsted for at hjælpe. Over en tredjedel af hjerteløberne nåede frem før ambulancen, og af disse påsatte over halvdelen en hjertestarter, inden ambulancepersonalet ankom, fortæller Fredrik Folke, der er klinisk forskningslektor på Herlev-Gentofte Hospital, forskningsleder i Region Hovedstadens Akutberedskab og hovedansvarlig for den forskningsmæssige opfølgning på hjerteløbernes indsats og effekt.

Hurtig hjælp er afgørende

En hurtig indsats er altafgørende, når det gælder hjertestop. For hvert sekund der går, falder chancen for at overleve.

- Alle kan gøre en forskel ved hjertestop. For at blive hjerteløber er det derfor ikke et krav, at du har været på kursus i genoplivning. Det er en generel anbefaling, men det vigtigste er, at du er klar til at træde til, og at personen med hjertestop får hurtig hjælp med hjertelungeredning og hjertestarter, siger Bo Nees Iversen, der er ledende overlæge for de midtjyske akutlægebiler og akutbiler.

- Vi ved fra vores kollegaer i Region Hovedstaden, at de er meget glade for samarbejdet med de frivillige hjerteløbere, der både yder hjertelungeredning, henter hjertestartere, hjælper med at guide ambulancen frem og tager sig af pårørende. Det er en vigtig hjælp, og vi håber derfor, at rigtig mange vil være hjerteløbere og bidrage til, at flere skal overleve hjertestop udenfor hospital.