09.10.2018

Økonomien er på plads og ledelsen er i gang med at ansætte det personale, der skal sikre hurtigere og mere helhedsorienteret hjælp til særligt skrøbelige borgere og deres pårørende.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland åbner sammen Psykiatriens Hus i Aarhus i MarselisborgCentret 1. februar næste år. Huset får 16 overnatningspladser og samler frivillige, kommunale og regionale tilbud, så psykisk sårbare borgere får lettere adgang til den hjælp, de har brug for.

- Borgerne er rigtigt glade for den sammenhængende hjælp de får i Psykiatriens Hus. Det viser vores gode erfaringer fra Silkeborg, hvor vi åbnede et lignende tilbud i 2012, siger Regionsrådsformand Anders Kühnau.

- Vi har manglet tilbud og løsninger for nogle af de særligt sårbare borgere her i Aarhus. Psykiatriens Hus giver os mulighed for at tilbyde en bedre hjælp og støtte til de borgere, i et tæt samarbejde mellem regionen og kommunen, siger Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse Kristian Würtz.

Borgeren i centrum

Lederne, kommunale Dorthe Mikkelsen og regionale Tanja Prlac Jessen, er allerede rykket ind på deres fælles kontor. De ansætter nu bl.a. socialrådgivere, socialpædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, peer-medarbejdere (med egne erfaringer som bruger i psykiatrien) og sygeplejersker til det nye tilbud, der flytter ind i nyrenoverede rammer på MarselisborgCentret i Aarhus.

- At vi er samlet i et hus og arbejder tæt sammen skal borgerne drage størst mulig nytte af, fx gennem enklere og hurtigere adgang til behandling og støtte, siger Tanja Prlac Jessen.

- Psykisk sårbare har ofte komplekse udfordringer, der rækker ind i forskellige afdelinger i kommune og region. De har brug for støtte til at få kontakt, finde rundt i systemerne, få koordineret indsatserne og til at inddrage pårørende og netværk i samarbejdet, siger Dorthe Mikkelsen.

Rammerne er på plads

Økonomien til driften er sikret ved årets budgetforlig i hhv. region og kommune.

På Sindets Dag, 10. oktober, underskriver regionsrådsformand Anders Kühnau og rådmand Kristian Würtz formelt samarbejdsaftalen for Psykiatriens Hus, der er godkendt af både byråd og regionsråd.

Fakta

  • Psykiatriens Hus skal fremme samarbejdet mellem den sociale- og behandlingsmæssige indsats.

  • Psykiatriens Hus i Aarhus får 16 overnatningspladser og skal huse ambulant udgående teams, Socialvagten, Recoveryskolen med peer-uddannelse, samarbejdsprojektet med almenpraksis; Collaborative Care, rådgivning og vejledning i dagtimerne og frivillige og brugerstyrede aktiviteter.

  • Kommunal leder er Dorthe Mikkelsen. Hun er tidligere afdelingsleder i Center for Myndighed i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, Aarhus Kommune.
    Regional leder er Tanja Prlac Jessen. Hun er tidligere konstitueret afdelingssygeplejerske i Akutteam for Depression og Angst, AUH Psykiatri.

  • Psykiatriens Hus er i gang med at ansætte uddannede pædagoger, socialrådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sygeplejersker til udgående intensiv psykiatrisk behandling i eget hjem.

  • Psykiatriens Hus skal sikre en bedre sammenhæng mellem regionale og kommunale psykiatritilbud og udvikle nye tilbud på tværs af de to sektorer.

Flere oplysninger