11.10.2018 

Region Midtjyllands forretningsudvalg indstiller til undervisningsministeren, at syv gymnasier i Østjylland får reduceret deres STX-kapacitet med tilsammen otte klasser. Det sker, efter gymnasierne ikke selv kunne blive enige om en måde at tilpasse kapaciteten til behovet. 

STX-kapaciteten på gymnasierne i dele af det østjyske område overstiger langt efterspørgslen i området. Derfor skal der være færre klasser. Mandag havde gymnasierne frist til selv at foreslå en reduktion, men rektorerne i "Det forpligtende samarbejde Øst" (15 gymnasier i Østjylland) meldte tilbage, at de ønsker at fastholde den kapacitet, de meddelte regionen 1. september. 

- Det bedste havde selvfølgelig været, hvis gymnasierne selv var enige om en måde at reducere kapaciteten. De har tidligere vist, at de kan stå sammen, men jeg har også forståelse for, at det er vanskeligt for selvejende institutioner. Nu har vi kigget på tal og fremskrivninger, og vi har valgt i denne omgang at foreslå otte færre klasser, og så kigger vi på det igen om et år, forklarer formand for forretningsudvalget, regionsrådsformand Anders Kühnau (S). 

Otte klasser fordelt på syv gymnasier

Efter et ekstraordinært møde i dag i Region Midtjyllands forretningsudvalg foreslår udvalget følgende til ministeren: 

  • Marselisborg Gymnasium, Aarhus Katedralskole, Viby Gymnasium og HF, Skanderborg Gymnasium og Favrskov Gymnasium sættes én klasse ned i forhold til den nuværende kapacitet.
  • Langkær Gymnasium og HF får et kapacitetsloft på seks klasser, som i tilfælde af undervisningsministerens godkendelse af fusionen med Aarhus TECH kan fordeles med tre klasser i Tilst og tre klasser på Dollerupvej i Aarhus midtby. Det med den forudsætning, at antallet af oprettede STX-pladser i midtbyen ikke overstiger antallet af oprettede STX-pladser i Tilst (jf. regionsrådsbeslutning i marts). Langkær Gymnasium og HF's nuværende kapacitet reduceres altså med to klasser. 
  • Grenaa Gymnasium og HF får sit ønske om at sætte kapaciteten ned med én klasse opfyldt. 
  • Reduktionen på otte STX-klasser skal revurderes om et år.

Med otte STX-klasser færre i det østjyske område fra næste skoleår vil de 15 gymnasier gå fra 144 til 136 nye STX-klasser i alt.

Egentlig skulle regionen først indmelde STX-kapaciteten den 1. februar 2019. Men undervisningsministeren har bedt om svar senest 15. oktober, da hun vil kende kapaciteten, inden hun træffer beslutning om fusion mellem Langkær Gymnasium og Aarhus TECH. I fusionen er STX i både Tilst og Aarhus midtby en betingelse. 

Beslutningen om at foreslå otte færre STX-klasser blev taget af et samlet forretningsudvalg med undtagelse af Liberal Alliance, der tog forbehold. Det Konservative Folkeparti og Psykiatrilisten deltog ikke i mødet. Regionsrådet træffer den endelige beslutning 31. oktober.

Tabel_reduktion_STX_Østjylland_1024.png

Kilde: Region Midtjylland 

Mindre ungdomsårgange og flere på erhvervsuddannelser

Ansøgertallet til STX falder dog. I år var der 179 STX-pladser i overskud ift. antallet af ansøgere i øst-området. Med mindre ungdomsårgange, flere unge der søger mod mere erhvervsrettede uddannelser og skærpede krav til at blive optaget på STX, forventes udfordringen kun at blive endnu større de kommende år. 

- Med færre unge og samfundets behov for flere med tekniske og erhvervsfaglige uddannelser skal STX-kapaciteten sænkes. Vores mål er ikke at nedprioritere STX, men derimod at sikre, at der opretholdes gode tilbud i hele regionen. Samtidig støtter vi op om et erhvervsskoletilbud i Tilst, som en fusion mellem Aarhus TECH og Langkær Gymnasium er garant for. Sådan et tilbud er der behov for i det område af Aarhus og Østjylland, pointerer Anders Kühnau (S).