05.10.2018

Når vi siger "Kom godt hjem" til hinanden, mener vi også "kom sikkert hjem". De tre ord udtrykker både et ønske for den person, vi står over for, og er samtidig navnet på et projekt i Vest, der som formål har at skabe en tryg, sikker og sammenhængende udskrivelse af de svageste ældre. 

Hospitalsenheden Vest og de 6 kommuner i Vestklyngen (Lemvig, Struer, Holstebro, Herning, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande) har siden 2018 arbejdet med at implementere de to første indsatser i projekt "Kom godt hjem", og nu er de første erfaringer og resultater i hus. 

Eksempel: En 88-årig dame har været genindlagt flere gange og herefter udskrevet enten til eget hjem eller aflastningsophold. De mange skift har været hårde ved hende, og som sønnen siger: "Det eneste negative jeg har at sige om indsatsen "Modtagebesøg inden 24 timer" er, at det skulle I have gjort for lang tid siden". 

Eksemplet er et af mange og en tydelig indikation på, at indsatsen gavner både den svage ældre og hendes pårørende.  Målgruppen er de svageste ældre, defineret ved at være over 65 år og som scorer højt på en faglig screening. 

"Vi håber netop, at indsatsen Modtagebesøg inden for 24 timer kan reducere antallet af genindlæggelser inden for målgruppen," siger sygeplejefaglig direktør Ida Götke fra Hospitalsenheden Vest. 

Step to af de i alt tre indsatsområder er "Udskrivningsmøder via video". På hospitalerne i Holstebro og Herning kan de svageste ældre over 65 år nu udskrives via video fra i alt 12 sengeafsnit. Ved de allermest komplekse udskrivelser vil patienterne og deres pårørende få et tilbud om et videomøde inden udskrivelsen med deltagelse af både hospitalspersonale og kommunalt sundhedspersonale. 

I den ene ende af processen sidder sygeplejersker på hospitalerne sammen med patienten og dennes pårørende. Sammen er de i videokontakt med en visitator ude i én de 6 kommuner i Vestklyngen. Dialogen giver tryghed for både det professionelle sundhedspersonale – den ældre patient – og ikke mindst de pårørende. 

I løbet af efteråret vil kommunernes øvrige sundhedspersonale også blive koblet på udskrivningsmøderne via video, fortæller projektleder på "Kom godt hjem", Natasja Steffensen. 

"Videomøderne giver mulighed for et samarbejde mellem hospital, kommune og borgeren selv forud for udskrivelse. Det skaber tryghed i overgangen mellem hospital og kommune, og det har betydning for successen af den fremadrettede pleje og behandling i kommunalt regi", siger sundhedschef i Lemvig Kommune, Grethe Bækgaard. 

Tredje og sidste indsatsområde er "Specialrådgivning 24/7", som udvikles og afprøves i dette efterår. Indsatsen indebærer, at det kommunale sundhedspersonale kan få specialrådgivning fra den afdeling, som udskriver borgeren. I den forbindelse arbejdes med telemedicinske løsninger – herunder bl.a. video-vejledninger. 

Yderligere information

  • Sygeplejefaglig direktør Ida Götke, Hospitalsenheden Vest, tlf. 2048 0689 
  • Sundhedschef i Lemvig Kommune, Grete Bækgaard Thomsen, tlf. 2144 7653 
  • Projektleder "Kom godt hjem", Natasja Steffensen, tlf. 3046 3676