08.10.2018

Styrket patientsikkerhed, godt arbejdsmiljø og økonomiske fordele er tre grunde til, at de danske regioner som noget nyt går sammen om et fælles udbud af ambulancekøretøjer. Udbuddet er desuden et skridt mod at sikre øget konkurrence på ambulanceområdet. 

Flere danske regioner skal snart købe nye ambulancer, og derfor går de sammen om et nyt udbud for at sikre sig fordele for patienter, medarbejdere og økonomien. 

Konkret skal Region Syddanmark købe ambulancer til planlagt udskiftning af køretøjer i den regionale ambulancedrift, mens Region Midtjylland skal købe ambulancer til egen drift af to til fire beredskaber fra sommeren 2019. Endelig skal Region Hovedstaden have nyt køretøj til sociolancedrift og to nye ambulancer.

Regionerne forventer at kunne sikre en fordelagtig aftale ved at samarbejde og derved få et udbud med et større volumen. Desuden har de øvrige to regioner mulighed for at tilslutte sig udbuddet, der er en rammeaftale med løbende indkøb af flere køretøjer efter behov.

Fælles indsats for bedre sikkerhed og arbejdsmiljø

Kravene til sikkerheden i de nye ambulancer vil være høje. Ambulancerne, som skal indrettes efter europæiske standarder, skal overholde skærpede krav til fx bremser, tekniske løsninger for sikker kørsel og blink og sirener, der sikrer god synlighed i trafikken. 

Lægefaglig direktør i Region Midtjyllands Præhospital Per Sabro Nielsen fortæller, at der desuden er stort fokus på indretning af bårerummet i ambulancen:

- Det er afgørende, at bårerummet i ambulancen fungerer godt. Bårerummet er de sundhedsfaglige medarbejderes arbejdsplads, og det skal være indrettet, så de har gode arbejdsforhold og dermed kan koncentrere sig om behandling af patienten. Derfor lægger vi også op til, at tilbudsgiverne skal konkurrere på indretning af bårerummet.  Ambitionen er, at vi får de nyeste, bedste og mest fleksible løsninger på markedet. 

Det fælles ambulanceudbud vil give samme høje standard for ambulancer i alle regioner, og det kan åbne op for et endnu tættere og mere fleksibelt samarbejde om ambulancer mellem regionerne. 

Øget konkurrence på ambulancemarkedet

Det fælles udbud er et led i regionernes indsats for at fremme konkurrencen på ambulanceområdet. Med et fælles udbud, der skal munde ud i en rammeaftale for indkøb af køretøjer, vil alle regioner være klar til indkøb af køretøjer. Det kan regionerne gøre, hvis der viser sig ikke at være konkurrence ved næste runde af udbud af ambulancedriften.  

Yderligere informationer

 • Per Sabro Nielsen, Præhospitalet, Region Midtjylland, tlf. 2134 9887, per.sabro@ph.rm.dk
 • Direktør for Ambulance Syd Steen Schougaard Christensen, tlf. 2921 5364, Schristensen@ambulancesyd.dk
 • Konst. Enhedschef Region Hovedstadens Akutberedskab Charlotte Barfod, tlf. 2627 7974

 

Fakta om ambulancekøretøjsudbuddet

 • Udbuddet gælder i første omgang køb af 13 ambulancer til Region Syddanmark, 5 ambulancer til Region Midtjylland, og 3 ambulancer til Region Hovedstaden i 2019. Der er dog tale om en 3-årig rammeaftale, hvorigennem regionerne løbende kan indkøbe flere køretøjer. Rammeaftalen kan forlænges med et års varighed. 
 • Region Syddanmark forventer at indkøbe 67 eller flere ambulancer ved brug af rammeaftalen. Region Syddanmarks budgetforlig om 2019-budgettet åbner op for at indkøbe såkaldte Tempo-100 ambulancer med alle de fordele det giver for patientoplevelse og bedre arbejdsmiljø.
 • Region Sjælland og Region Nordjylland kan benytte rammeaftalen til indkøb af ambulancer, hvis de ønsker det.
 • Fokuspunkter for udbuddet: Sikkerhed for patienter og personale, gode køreegenskaber, optimale muligheder for patientbehandling og optimalt ergonomisk arbejdsmiljø.
 • Regionerne i Danmark har ansvaret for ambulancekørslen, og hvis de vælger ikke selv at køre ambulancerne, skal kørslen udbydes.
 • Regionerne bruger årligt ca. 2 mia. kr. på ambulancedrift.
 • Regionerne har de seneste år analyseret, hvordan konkurrencen kan fremmes på ambulancemarkedet. Se www.regioner.dk/services/nyheder/2018/oktober/brug-for-mere-konkurrence-paa-ambulancedrift-18-forslag-til-regionerne
 • Konkurrenceforholdene er tidligere blevet analyseret i en rapport fra Rigsrevisionen. www.rigsrevisionen.dk/media/1943140/regionernes-praehospitale-indsats.pdf