Spørgeskemaet bruges til at vurdere, om ambulante patienter har behov for sygehus-kontakt

I 2012 begyndte tre sygehusafdelinger i Region Midtjylland at sende deres ambulante epilepsi-patienter et spørgeskema i stedet for at indkalde dem til faste kontroller. Spørgeskemaet var designet sådan, at sygehuspersonalet kunne vurdere ud fra svarene, om patienterne havde brug for kontakt med sygehuset eller ej.

Denne metode til at vurdere patienternes behov, også kaldet en AmbuFlex-løsning, er siden udbredt til ca. 5000 ambulante epilepsi-patienter i Danmark. Den store udbredelse kalder imidlertid på forskningsbaseret svar på, om spørgeskemaet og den tilhørende algoritme viser tilfredsstillende pålidelighed. Måler man det samme hver gang?

Spørgeskemaet er nu testet – og viser god præcision 

Nu er spørgeskemaet og den tilhørende algoritme så blevet testet i et omfattende reliabilitetsstudie. Forskerne ønskede dels svar på måle-pålideligheden (ville man få samme testresultat ved to målinger efter hinanden), men også på, om det gør en forskel, om patienterne besvarer spørgeskemaet på papir eller online?

Forskerne sendte derfor det samme spørgeskema 2 gange til 554 epilepsi-patienter med ca. 14 dages mellemrum. Patienterne blev inddelt i 4 grupper: 2 patientgrupper fik enten papir- eller online-version af spørgeskemaet begge gange. De 2 andre grupper fik først papir/online og næste gang online/papir. 

Resultaterne af de efterfølgende statistiske analyser viste, at der var perfekt overensstemmelse i 82 % af målingerne, og at pålideligheden var tilfredsstillende. Størst pålidelighed sås, hvis patienterne blev bedt om at svare på samme måde begge gange (dvs. kun på papir eller kun online).

Resultaterne er dermed betryggende for de 5000 epilepsi-patienter og deres personale, der bruger AmbuFlex-løsningen til daglig. 

Bag om forskningsresultatet

• Direkte link til de videnskabelige artikler  Patient-reported outcome (PRO) measure-based algorithm for clinical decision support in epilepsy outpatient follow-up: a test-retest reliability study og Test-retest reliability and measurement error of the Danish WHO-5 Well-being Index in outpatients with epilepsy

• Studietype: Reliabilitetsstudie

• Eksterne samarbejdspartnere: Neurologisk Afdeling og Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Psykiatrisk Forskningsenhed, Psykiatrisk Center Nordsjælland.

• Ekstern finansering: Aarhus Universitet, Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond og Trygfonden

Kontakt: Liv Schougaard, sygeplejerske og ph.d.-studerende. Tlf. 6179 2004 og mail: livval@rm.dk