25.10.2018

Region Midtjyllands nye direktør for psykiatri- og socialområdet kommer med solid ledelseserfaring og et godt kendskab til området.

Fra 1. december står der direktør for Psykiatri og Social på 48-årige Tina Eblers visitkort. Siden 2011 har hun været partner og ledelsesrådgiver i konsulentfirmaet Hildebrandt & Brandi og haft særligt fokus på ledelse, transformation og organisationsudvikling.

Ud over konsulenterfaringen har Tina Ebler mangeårig direktørerfaring, både fra Vestas og som adm. direktør for rådgivningsfirmaet Simpatico. Hun er uddannet cand.merc. fra Aarhus Universitet og siden efteruddannet på bl.a. IMD i Schweiz. Desuden er hun certificeret i coaching og organisationsudvikling.

- I tiden som rådgiver har Tina arbejdet sammen med flere afdelinger inden for Psykiatri og Social og har dermed et godt kendskab til både muligheder og udfordringer på området. Vi byder velkommen til en meget udviklingsorienteret direktør med stærk ledelsesmæssig ballast og til en leder, der har erfaringer med ledelse på andre felter og dermed kan bidrage med nye synsvinkler og nye ideer, siger konst. regionsdirektør Christian Boel.

- Det er med stor stolthed og respekt, at jeg går ind i jobbet som direktør for Psykiatri og Social. Jeg har en brændende ambition for området og ser frem til at udvikle både psykiatrien og socialområdet til det næste niveau, sammen med de mange engagerede og fagligt dygtige medarbejdere og ledere. Jeg tilstræber i min ledelse at være respektfuld, lydhør og handlekraftig og bidrage til at skabe de bedste betingelser for, at faglighed og trivsel på de indre linjer kan udvikle sig – til gavn for patienter, borgere og pårørende, siger Tina Ebler.

Tina Ebler afløser Gert Pilgaard Christensen, der går på pension med udgangen af marts 2019. Når den nye direktør er tiltrådt, vil Gert Pilgaard Christensen primært koncentrere sig om flytningen af Psykiatrien i Risskov til Aarhus Universitetshospital i Skejby og for at færdiggøre Psykiatriens Hus i Aarhus.

Flere oplysninger

  • Christian Boel, konst. regionsdirektør, tlf. 23 74 9162
  • Tina Ebler, ny direktør for Psykiatri og Social, tlf. 27 85 44 84