07.09.2018

Forskere fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet finder, at patienter over 18 år med anoreksi på sigt har 10 gange forhøjet risiko for at udvikle en alvorlig hjerterytmeforstyrrelse.

Desuden har undersøgelsen bekræftet, at patienter med anoreksi, har en markant forhøjet dødelighed sammenlignet med baggrundsbefolkningen. 

Anoreksi rammer primært unge kvinder

Anoreksi er en spiseforstyrrelse, hvor patienten selv fremkalder et vægttab ved enten at spise meget små mængder mad, dyrke overdreven motion eller fremprovokere opkastninger. Spiseforstyrrelsen rammer typisk i teenagealderen, og det er langt overvejende piger, der rammes af sygdommen.

Ingen sammenhæng mellem anoreksi og forstyrrelser i hjertets elektriske impulser

Der ses talrige helbredsmæssige konsekvenser af anoreksi, herunder:

  • ophør af menstruation
  • træthed
  • besvimelser
  • påvirkning af nyre- og lever.

Hidtil har man også ment, at anoreksi kan føre til forstyrrelser i hjertets elektriske impulser, som kan måles med det såkaldte QT interval på hjertediagrammet. Hvis QT intervallet (den tid hjertet pumper blod ud i løbet af et hjerteslag) er for langt, kan det medføre en alvorlig hjerterytmeforstyrrelse og pludselig død. Man har længe ment, at dette kunne medvirke til at øge risikoen for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser blandt patienter med anoreksi, men det ser ikke sådan ud i det nye studie fra Aarhus Universitetshospital.

Det største studie omhandlende anoreksi og hjertesygdom

I studiet har forskerne undersøgt 430 voksne patienter med anoreksi, som har besøgt Center for Spiseforstyrrelse, Børne- & Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital mellem 1997-2013, og det er dermed det største studie hidtil på området. Alle patienterne har fået taget et hjertediagram, hvor man har målt QT intervallet. Overraskende kunne man ved at sammenligne med en gruppe kvinder uden spiseforstyrrelser se, at QT intervallet ikke var længere hos patienterne med anoreksi.

Hjerterytmeforstyrrelser og hjertestop hyppigere hos anoreksipatienter sammenlignet med baggrundbefolkningen

På trods af, at der ikke var en øget risiko for forlænget QT interval hos anoreksipatienterne, når de starter behandling, fandt forskerne alligevel, at patienterne over tid havde en øget risiko for udvikling af farlig hjerterytmeforstyrrelser, som i værste fald kan føre til hjertestop. Men baggrunden for den øgede risiko hos patienter med anoreksi kendes ikke endnu.

Høj dødelighed blandt patienter med anoreksi

Ved hjælp af nationale registre kunne forskerne undersøge, hvor mange af patienterne med anoreksi der var døde, siden de indgik i undersøgelsen. Ved at sammenligne med baggrundsbefolkningen kunne man se, at dødeligheden var 11 gange hyppigere hos patienterne med anoreksi, som er startet behandling som voksne. Til trods for den øgede risiko for hjerterytmeforstyrrelser og hjertestop var dødsårsagen hos anoreksipatienterne dog i langt de fleste tilfælde selvmord og overdosering med medicin.

Vigtigt med forebyggelse og behandling af anoreksi

- Studiet understreger, hvor farlig en sygdom anoreksi er, og hvor vigtigt det er med forebyggelse, tidlig diagnosticering og behandling af disse patienter, siger overlæge Henrik Kjærulf Jensen.

Derudover påviser studiet en øget risiko for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser hos disse patienter, hvortil årsagen endnu er ukendt.

Bag om forskningsresultatet

Studietype: Tværsnits- og follow-up studie.

Samarbejdspartnere: Center for Spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital.

Ekstern finansiering: Studiet er støttet med forskningslegater fra Regions Midtjyllands Psykiatriske Forskningsfond, Overlæge, dr.med. Poul M. Færgemanns Legat samt Helga og Peter Kornings Fond.

Interessekonflikter: Ingen. De finansierende fonde har ikke haft indflydelse på studiet hverken i forbindelse studie design, data indsamling, data analyse, data fortolkning eller manuskript udarbejdelse.

Læs den videnskabelige artikel

Tanja Charlotte Frederiksen, Morten Krogh Christiansen, Pernille Charmoth Østergård, Per Hove Thomsen, Claus Graff, Loa Clausen, Henrik Kjærulf Jensen. QTc Interval and Risk of Cardiac Events in Adults With Anorexia Nervosa - A Long-Term Follow-Up Study. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2018;11:e005995. DOI: 10.1161/CIRCEP.117.005995

Yderligere oplysninger

  • Læge Tanja Charlotte Frederiksen; Læge, Ph.d. Morten Krogh Christiansen; Overlæge, klinisk lektor, dr.med., ph.d. Henrik Kjærulf Jensen, Afdeling for Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Tlf.: 7845 2033 E-mail: hkjensen@clin.au.dk
  • Lektor, psykolog, ph.d. Loa Clausen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital, Tlf.: 2911 9734  E-mail: loa.clausen@clin.au.dk