13.09.2018 

Kapaciteten på gymnasierne i Aarhus overstiger langt efterspørgslen i området. Gymnasierne har vanskeligt ved i fællesskab at blive enige om, hvordan de skal skære i antallet af STX-klasser. Region Midtjylland håber på enighed. Sker det ikke, vil regionen foreslå undervisningsministeren, hvordan kapaciteten skal være.

På Udvalget for Regional Udviklings møde i går aftes havde rektorer fra de østlige gymnasier foretræde for politikerne. Situationen er, at enkelte Aarhus Gymnasier har så mange ansøgere og pladser, at det tærer på elevgrundlaget for andre gymnasier i og uden for Aarhus.

Onsdag sidst på dagen var der foretræde fra gymnasier for Udvalget for Regional Udvikling, der holdt møde i Holstebro. Fra venstre rektor på Risskov Gymnasium Gitte Horsbøl, rektor på Aarhus Katedralskole Lone Eibye Mikkelsen, rektor på Egaa Gymnasium Martin Ingemann Hansen, rektor på Rønde Gymnasium Sven Gaardbo, rektor på Viby Gymnasium Lone Sandholdt, bestyrelsesformand på Langkær Gymnasium Bo Sejer Frandsen og rektor på Langkær Gymnasium Yago Bundgaard. 
Bagerst regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen og derfra ved siden af ham Udvalget for Regional Udvikling: Torben Nørregaard (V), Morten Flæng (S), Rasmus Foged (Alt), næstfmd. Flemming Knudsen (S), formand Jørgen Nørby (V), Carsten Kissmeyer (V), Arne Lægaard (V) og Claus Kjeldsen (S). Der var afbud fra udvalgsmedlem Hanne Roed (R). 

Med mindre ungdomsårgange, flere unge der søger mod mere erhvervsrettede uddannelser og skærpede krav til at blive optaget på STX forventes problemet kun at blive endnu større de kommende år. Alene fra 2016-2018 er antallet af STX-ansøgere faldet med 317 samlet på de 15 gymnasier i øst-området. Kapaciteten er ikke tilpasset tilsvarende, så i år var der 179 STX-pladser i overskud ift. antallet af ansøgere.

- Nogle gymnasier i Aarhus og i Aarhus' opland står med masser af ledige pladser, mens særligt 3-4 gymnasier i Aarhus midtby har langt flere ansøgere, end de har kapacitet til. Der skal findes en løsning, så vi kan fastholde gode STX-tilbud i hele landsdelen. Kan gymnasierne ikke i fællesskab blive enige, må vi politisk træffe en beslutning. Det vil på sigt dreje sig om 10-12 klasser, forklarer formand for Udvalget for Regional Udvikling Jørgen Nørby (V).

Beslutning inden medio december 

Hvert år skal Region Midtjyllands fire forpligtende samarbejder (geografisk samlet i områderne nord, syd, øst og vest) omkring STX-gymnasierne oplyse regionen om, hvordan kapacitet skal være det kommende skoleår. Den foreløbige plan skal være klar i september.

Men blandt de 15 gymnasier i øst er det svært at nå til enighed om, hvilke gymnasier der skal sænke kapaciteten og hvor meget. Samtidig venter regionen og gymnasierne svar fra ministeren på, om en fusion mellem Langkær Gymnasium i Tilst og Aarhus Tech bliver godkendt med en betingelse om, at der kunne oprettes yderligere STX-klasser i midtbyen.

- Vi har i regionen anbefalet et ja til fusionen mellem Langkær Gymnasium og Aarhus Tech. For det handler om at opretholde STX i Tilst og samtidig få skabt et erhvervsuddannelses-tilbud i området. Det er ikke det, der vælter det store STX-regnestykke i Aarhus. Nu håber vi, at gymnasierne vil gå tilbage og kigge på kapaciteten igen for at se, om de kan blive enige. Hvis ikke, må vi politisk komme med et forslag til en reduktion i kapaciteten, som ministeren kan få, fastslår næstformand i Udvalget for Regional Udvikling Flemming Knudsen (S).

Tidsplanen er, at de forpligtende gymnasiesamarbejder skal komme med en foreløbig indmelding af kapaciteten for 2019 senest den 15. september 2018. Den 15. december skal en endelig kapacitet meldes ind, og Region Midtjylland skal give Undervisningsministeriet besked senest 1. februar 2019.