12.09.2018

Region Midtjylland er vært for den 13. Encore-konference, hvor miljøpolitikere fra de europæiske regioner tager kampen op mod overforbrug, miljøsvineri og klimaforandring.  Op til konferencen mødes gymnasieelever fra seks lande for at give ungdommens perspektiv på udfordringerne.

Et farvel til affaldsbjerge, førstehjælp til biodiversiteten og et klima som de kommende generationer kan leve med. Det er de store linjer i den konference som fra 16. til 21. september samler en lang række europæiske politikere og embedsfolk – og gymnasieelever i Herning.

Konferencen er todelt med Youthcore fra d. 16.-18. september, hvor de unge guidet af bl.a. 10 kaospiloter laver en række workshops – og Encore fra 18.-21. september, hvor de folkevalgte politikere mødes.

Pressen er velkommen alle dage, der byder på workshops, præsentationer, politiske debatter og ikke mindst – om alt går vel – underskrivelse af en fælles erklæring, der sikrer bredt europæisk fokus på den grønne omstilling – også på regionalt niveau. Netop regionerne er afgørende i den proces, mener formand for regionsrådet i Region Midtjylland Anders Kühnau (S).

- Arbejdet for grøn omstilling kræver samarbejde og enighed på tværs af både faggrænser, kommunegrænser og landegrænser. Men det kræver også handling, og her er det vigtigt, at regionale myndigheder tager opgaven på sig som de der koordinerer fælles indsatser fx. på tværs af kommunegrænser, siger han.

Lokalkendskab med armslængde

Anders Kühnau fremhæver, at regionerne har en vigtig position som bindeled for de partnerskaber mellem offentlige og private aktører, der er nødvendige for at drive den grønne omstilling.

- Som region har vi kendskab til lokale problemstillinger samtidigt med, at vi har den nødvendige armslængde til at sikre, at der rent faktisk bliver lavet løsninger – også på tværs af kommunegrænser. Dertil kommer, at vi som driftsansvarlige for de store hospitaler har nogle unikke muligheder for at udvikle og teste nye tilgange i praksis – fx. i forhold til genanvendelse, siger Anders Kühnau.

Affald, klima og biodiversitet

Både den voksne konference og Youthcore arbejder med udgangspunkt i tre temaer, der alle har afgørende betydning for den grønne omstilling: Cirkulær økonomi, klimatilpasning og økosystemer.

- Det handler om hvordan vi håndterer affald og genanvendelse, beskytter vores regioner mod klimaforandringer og sikrer balance i naturen omkring os. Det er der både økonomisk og miljømæssig sund fornuft i, og derfor er der også bred enighed i Encore om, at vi skal rykke – og gerne hurtigt – på de her temaer, siger, Susanne Buch (SF), der er formand for Regionsrådets udvalg for bæredygtig udvikling – og i den egenskab også "President of Encore".

Verdensmål i udviklingsstrategi

Region Midtjylland har siden 2016 haft lederskabet af Encore, der skifter hvert andet år efter afholdelse af Encore-konferencen. Det midtjyske fokus på grøn omstilling bliver dog ikke mindre, når præsidentskabet sendes videre i starten af 2019. Tværtimod.

Den kommende regionale udviklingsstrategi har FNs 17 Verdensmål som overordnet ramme, ligesom Region Midtjylland løbende skruer op for arbejdet med bæredygtighed. Det kommer bl.a. til udtryk i ambitionen om at skabe bæredygtige hospitaler og institutioner i verdensklasse og i det tætte samarbejde med kommuner, forskningsinstitutioner og virksomheder om projekter målrettet fx. klimatilpasning, cirkulær byudvikling, bæredygtigt byggeri og genanvendelse.

- Encore-konferencen er et vigtigt forum, hvor vi politisk kan dele erfaringer og holde hinanden fast på, at grøn omstilling kræver handling. Vi gør mange rigtige ting her i regionen, men vi kan stadig blive bedre. Derfor er inspirationen fra og det fælles fodslag blandt de andre regioner i Europa vigtig - det er det Encore handler om, siger Susanne Buch.

Fakta

  • Region Midtjylland har fra 2017-2018 præsidentskabet for Encore – De europæiske regioners fælles konference om miljøpolitik. Derfor præsenterer regionen den 13. Encore konference samt Youthcore i Herning Messecenter fra d. 16.-21. september 2018. Der deltager 27 regioner fra 13 lande.
  • Youthcore er udvalgte unge fra Europa – herunder to fra Lemvig og to fra Herning. I løbet af fire dage arbejder de under overskriften "Future drivers for change" på at kunne præsentere deres perspektiv på den globale grønne udfordring for politikerne på Encore-konferencen. Der taler unge fra 15 regioner i seks lande.
  • Det overordnede mål er at sætte retning og fart på den grønne omstilling i hele Europa for at imødegå ressourceknaphed, klimaforandring samt konsekvenserne af de klimaforandringer, der kommer. 

Læs mere om Encore og Youthcore på Encoreweb.eu

Kärnten i Østrig var værter for den seneste Encore konference i 2016. Her ses unge fra Youtcore 2016.Kärnten i Østrig var værter for den seneste Encore konference i 2016. Her ses unge fra Youthcore 2016.

Flere oplysninger

  • Formand for Udvalg for bæredygtig udvikling i Region Midtjylland, Susanne Buch (SF),  tlf. 2962 8238 mail. susanne.buch@rr.rm.dk
  • Kontorchef i Miljøafdelingen i Region Midtjylland Rolf Johnsen,
    Tlf. 7841 1944, mail. rolf.johnsen@ru.rm.dk